« Tagasi

Üldplaneeringu ülevaatamine

Harku Vallavolikogu 28.12.2017 otsusega nr 106 jäeti kehtima Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud Harku valla üldplaneering senisel kujul.

Otsustega on võimalik tutvuda  Harku valla õigusaktide registris https://oigusaktid.harku.ee/?id=3001 ja Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald).