« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 ja Nõmmerohu tee 10 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 27 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 (katastritunnus 19809:024:0012) ja Nõmmerohu tee 10 (katastritunnus 19809:024:0040) maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Nõmmerohu tee 8 ja Nõmmerohu tee 10 maaüksuste liitmiseks ning maaüksusele ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava ala suurus on u 0,52 ha, paikneb Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee ääres, u 300 m kaugusel Puraviku tee, Oominõmme tee ja Nõmmerohu tee ristumiskohast mööda Nõmmerohu teed edelas, piirnedes põhjast Nõmmerohu tee 6 (katastritunnus 19809:024:0005) maatulundus-maaga, idast Nõmmerohu tee (lähiaadress Puraviku tee L2, katastritunnus 19801:001:2937) transpordimaaga, lõunast Nõmmerohu tee 12 (katastritunnus 19809:024:0003) elamumaaga ning läänest Jõekalda (katastritunnus 19801:011:0533) elamumaaga.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee