Vääna reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

Austatud Vääna küla elanik!

Seoses Vääna reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projektiga algavad vee- ja kanalisatsiooni ehitustööd Vääna külas. Tööde alguskuupäev on 18.02.2019 ning tööd kestavad orienteeruvalt augusti lõpuni.
Tööde teostamise ajal palume olla ettevaatlikud ja kannatlikud ning jälgida ajutist liikluskorraldust.

Ehitustöödega seotud küsimustele vastab: tööjuht Andrus Ausmees, tel 511 8743, e-posti aadressil andrus@viimsikeevitus.ee.

Täiendavad küsimustele vastab: projektijuht Filipp Tšumbarov, tel 5322 6169, e-posti aadressil filipp@viimsikeevitus.ee.

AS Viimsi Keevitus