« Tagasi

Vabane eterniidist – tasuta!

Varasemalt toodetud eterniitplaadid sisaldavad asbestikiude, mis on tervisele ohtlik materjal ja mille toomine on Eestisse nüüdseks juba paarkümmend aastat keelatud.

Vana ja terve eterniitkatus ei kujuta tervisele ohtu. Ohtlikud on eterniidi purunemisel lenduvad imeväikesed nõeljad asbestikiud, mis võivad jõuda kopsudesse ja põhjustada kopsuhaigusi, sh kopsuvähki. Seetõttu tuleb vana eterniidiga ümber käies kindlasti kasutada hingamisteede kaitsevahendeid, näiteks respiraatorit.

Ammusel ajal oli levinud komme eterniiditükke kasutada näiteks teeaukude lappimiseks. See on aga terviseohtlik tegevus, sest iga kord, kui auto neist üle sõidab, paiskub õhku asbesti sisalduvat tolmu, seda ka juhul, kui eterniit on kaetud killustikuga. Asbestitolm jääb õhku hõljuma ega sadestu. Kuna asbest on nii-öelda igavene, siis ka kümme aastat pärast eterniiditükkidega teeaugu lappimist vabaneb sellest autoga üle sõites ohtlik tolm.

Eterniidi nõuetekohane käitlus on kallis ja seega on üsna kulukas eterniidi äraandmine nii jäätmejaamades kui ka prügilas. Harku valla jäätmejaamas maksab 1 m³ eterniidi üleandmine 50 eurot. Juba mitu aastat on Harku valla eelarvest toetatud jäätmejaamas eterniidi vastuvõtmist ja seda jätkatakse ka sel aastal.

Tasuta vastuvõtu eelduseks on eelregistreerimine

Tasuta võetakse vastu ühe kinnistu kohta kuni 4 m3 asbesti sisaldavaid eterniidijäätmeid, mis on tekkinud Harku vallas eraisikutele kuuluvatel maaüksustel, mille puhul on täidetud korraldatud jäätmeveo nõuded.

Tasuta eterniidijäätmete üleandmiseks tuleb enne pöörduda vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti poole ning teatada jäätmete kogus ja asukoht. Keskkonnaspetsialist kontrollib vajadusel eterniidijäätmed tekkekohas kohapeal üle ja nõuetele vastavuse korral annab jäätmejaama töötajale edasi info koguse tasuta vastuvõtmiseks.

Lisainfo ja registreerimine: keskkonnaspetsialisti (Lembe Reiman) telefonil 606 8823 ja e-posti aadressil lembe.reiman@harku.ee.

Viige jäätmejaama

Jäätmejaam asub Tabasalus Kooli tn 5a ning on avatud neljapäeval ja reedel kell 14.00–19.00 ning laupäeval, pühapäeval ja esmaspäeval kell 10.00–15.00. Jäätmejaama haldab Harku vallavalitsuse tellimusel AS Eesti Keskkonnateenused.

Jäätmejaamas võetakse tasuta vastu ohtlikke jäätmeid (värvijäätmed, vanad ravimid, õlijäätmed, kemikaalid jne), elektri- ja elektroonikaseadmeid (külmkapid, pesumasinad, televiisorid, mobiiltelefonid jne), patareisid ja akusid, päevavalguslampe, vanu rehve, pakendijäätmeid, paberit ja pappi, vanametalli, lehtklaasi (tasuta kuni 100 l), kasutuskõlblikku mööblit, rõivaid ja jalatseid (tasuta kuni 100 l), biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (tasuta kuni 400 l).

Tasu eest võetakse vastu sortimata ehitus- ja lammutusjäätmeid, suurjäätmeid, eterniiti.

Jäätmejaamas on avatud ka taaskasutuse ruum, kust igaüks võib vajadusel võtta endale sobivaid asju. Sealt võib leida nt nii võrevoodi kui ka väärtusliku raamatu, riideid ja jalanõusid, mänguasju, lauanõusid.

LEMBE REIMAN

Keskkonnaspetsialist