« Tagasi

Vahi külas Tiigiserva maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

27.01.2018-26.02.2018 toimus Vahi külas Tiigiserva maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringule vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud ning sellest lähtuvalt ei korralda Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset avalikku arutelu.