« Tagasi

Vahi külas Vahi tee 41 maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 112 lõpetati Vahi külas Vahi tee 41 (katastritunnus 19801:011:0874) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 26. mai 2009. a korraldus nr 664 „Vahi külas Vahi tee 41 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine".

Vastuvõetud otsusega saab tutvuda Harku valla dokumendiregistris aadressil www.harku.ee/dokumendiregister.