« Tagasi

Vaila külas Liivaaugu kinnistu detailplaneeringu lõpetamine

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 70 lõpetati Vaila külas Liivaaugu (katastritunnus 19801:011:1025) ja Liivanõmme (katastritunnus 19801:011:1026) maaüksuste detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 14. november 2006. a korraldus nr 1906 „Vaila külas Liivaaugu kinnistu detailplaneeringu algatamine" .

 

Detailplaneeringu materjalide ja otsustega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.