« Tagasi

Valdkond, mis areneb, aga valmis ei saa

Enamik suvistest teetöödest on nüüdseks lõppenud, jäänud on vaid mõne üksiku poolelioleva tee-ehitusobjekti valmimine. Mis on aga viimastel kuudel tehtud?
 
Tänavune Harku valla teede ehitus- ja rekonstrueerimistööde kogumaksumus Harku valla eelarvest on u 1,25 miljonit eurot. Soove teede olukorra parendamiseks laekub teenistujate e-posti aadressidele iga päev, nende elluviimine vajab aga aega. "Teede ehitus- ja rekonstrueerimistöödel lähtume eelkõige valla arengukava tegevuskavast, mistõttu täna tekkinud mõtet ei ole paraku võimalik üleöö ellu viia. Peale ajamahuka ettevalmistamise, sh hangete läbiviimise, vajavad kõik tööd ka rahalisi vahendeid," sõnas arendus- ja haldusosakonna juhataja Ergo Eesmaa.
 
Lisaks on teede suvise ja talvise hoolduse eelarve u 0,5 miljonit. "Suvise teehoolde tööd on teeäärne niitmine, kerg- ja sõiduteede puhastamine ning teeäärsete puude ja põõsaste piiramine, löökaukude ja teede kohtparandamine. Lisaks kruusakattega teede kulumiskihi taastamine, kruusateede profileerimine ja pindamistööd. Aasta ringi, vastavalt vajadusele, vahetame välja ja lisame liiklusmärke," kirjeldas Eesmaa.
 
Harku valla teid hooldab suvel ja talvel ning bussipeatuste ja teeäärseid kraave hoiab korras OÜ Strantum.

Parklad ja bussipeatused

Parklate ja bussipeatuste rekonstrueerimise üks põhieesmärke on turvalisuse ning mugavuse tagamine. "Vast avatud tervisekeskuse jaoks oli oluline ka amortiseerunud Teenuste tn 2 parkla (mis teenindab peale tervisekeskuse ka raamatukogu, politseid, kohvikuid – toim.) ümberehitamine, tänu millele on juures parkimiskohti ja paremaks on muutunud ka visuaalne väljanägemine.
 
Valla keskuse ilmet mõjutas ka nn nõukaaegsete bussiootepaviljonide asendamine uute klaasist paviljonidega ühistranspordipeatuses "Tabasalu". Tööde käigus parandati bussipeatusesse liiklejate ohutust kergliiklustee rajamisega ja korrastati ümbrust," rääkis Eesmaa.
 
Lähiajal on lõpule jõudmas Kooli tänav 1b parkla ümberehitus. "Valmiv lahendus on lapsevanemate jaoks oluline samm turvalisema ja parema liiklemise nimel: tööde käigus rajatakse uus mahasõit, mis võimaldab edaspidi mugavamini hommikuti kooli juures peatuda. Nagu sellist masti tööd ikka, muudetakse nüüdki liikluskorraldust, mistõttu palume jälgida liiklusmärke," täiendas Eesmaa.

Jalg- ja jalgrattateed

Üks olulisemaid samme jalg- ja jalgrattateede arendamisel on olnud möödunud aastal alustatud Harku–Rannamõisa kergliiklustee valmimine. "Rajatud lõik algab Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maanteelt ning lõpeb Sütemetsa teel, trassi kogupikkus on u 2,8 km. Koos kergliiklusteega rajati ka tänavavalgustus, rekonstrueeriti sademeveetorustik ning ehitati välja ühisveevärk ja -kanalisatsioon," sõnas osakonnajuhataja.
 
Ehitustööde kogumaksumus on ligi 1 miljon eurot. Kergliiklustee valmimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.
 
Lisaks valmisid mitmed teised jalg- ja jalgrattatee lõigud: Warren Teed OÜ ehitusel sai valmis tänavavalgustusega kergliiklustee Kumnas, Puusepa teest kuni Tähe teeni; AS Taristoni ehitusel Vääna-Jõesuu koolimaja juurest Osooni teeni kulgev jalgratta- ja jalgtee; Tabasalu alevikus valmis Altos Teed OÜ ehitamisel Staadioni tänava kergliiklustee Vahtra tänavast kuni Nooruse tänavani.
 
Ehitustööd on pooleli kõnnitee osas, mis algab Sarapuu põigus 4 ja lõpeb Pähkli tänava ristmikul.

Tee-ehitustööd mitmes piirkonnas

Lõpuni on jõudnud ka mitmed rekonstrueerimistööd. "Tabasalu alevikus on valminud Juhani 2 ja 2a detailplaneeringu järgne mahasõit ehk Tabasalu hoolekandekeskuse maantee laiendus koos Mere tee ja Kodu tänava vahelise kergliiklustee ehitusega. Lisaks möödunud aastal alustatud Tabasalu alevikus Kodu tänava ja Kodu põigu sõidutee ning kergliiklustee ehitus koos tänavavalgustusega. Ka Tiskre külas on teetööd lõpuni jõudnud ning Nurmika ja Kesalille tänav on valminud, sh rajati sademeveetorustik, tänavavalgustus ja kõnnitee," sõnas Eesmaa.
 
Augusti lõpul on valmimas keskuses olev Jõhvika ja Sirmiku tänav, mille raames ehitati välja sademevee eelvool Vindi tänaval, ning Lehe tee ehitus Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteel ja Tammede allee. Tööde käigus rajati osaliselt ka ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikke. "Sügisel valmib Murastes Nõlvaku ja Kivi tänav, mille käigus rajatakse kergliiklustee ning laiendatakse olemasolevat sõiduteed, ning septembris Tabasalus Tui pargi tänavavalgustus ning kõnnitee, mis ühendatakse tervisekeskuse kõnniteega."

Pindamistööd on tehtud

Ei ole suve, mil ei tehtaks vallas pindamistöid, tänavune maht oli u 12 000 m2. "Pindamistöödega on nüüdseks lõpuni jõutud. Pinnatud katte on saanud Suurupis Sõpruse tee, Viti külas Sauevälja tee ja Kevade tee esimene osa, Ilmandu külas Tuule tee keskosa, Tabasalu alevikus Looduspargi tee ja parkla. Tööde käigus sai täiesti tolmuvabaks Ilmandu külas asuv Tuule tee," sõnas Eesmaa.  
 
Töid teostas OÜ Üle, tööde kogumaksumus oli u 49 000 eurot.

Sademeveed kindlale sihile

Sademeveega seoses jätkusid iga-aastased tööd: kraavidest heina niitmine, võsa ja sette eemaldamine kraavidest. "Rajati kraave ja küvette koos sademeveetorustikuga, hooldati sademeveepumplaid ning -trasse. Lisaks valmis Tabasalus Jõhvika tänavale ja Tiskre külas Välja teel uus sademeveelahendus."

Uued leedvalgustid 

Tänavavalgustuse rajamisega astuti edasi aegade suurim samm, mis toob kasu ka valla eelarvesse. "Viimastel kuudel on asendatud 1409 naatriumvalgustit nüüdisaegsete leedvalgustitega, mille tulemusel väheneb märgatavalt elektrienergia tarbimine. Kokkuvõttes saavutame rahalise kokkuhoiu, väheneva elektrienergia tarbimise ja hoolduse kulu," sõnas Eesmaa. Renoveerimistööde kogumaksumus 336 142 eurot ja projekti rahastamist toetas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Töid teostas Empower AS.
 
Uued leedvalgustid paigaldati jalgteele alates Tiskre ojast kuni Suurupi teeni; Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maantee kilomeetritel 5,4–14,1, Tabasalu alevikus: Keskpäeva, Hommiku, Hämariku, Põllu, Salu teel, Kalda, Juhani, Oskari, Kustavi, Madise, Lembitu tänaval, Tooma ja Looduspargi teel, Staadioni ja Lasteaia tänaval, Kooli tänav 5 parklas, Kase tänava promenaadil ja Mere teel; Rannamõisa külas Harku-Rannamõisa ja Merepiiga teel; Muraste külas Pangapealse, Lepalaane, Hindreku, Hansu, Mäe ja Hiidi tänaval ning Põhjaristi puiesteel, Nõlvaku, Kivi, Kolmiku, Kivirahnu, Kivimaa, Mereranna, Meresihi, Kiviaia, Kiviranna, Meremärgi, Meretähe, Kivimäe, Kivilille, Kivimurru, Merikotka, Kolmiku põigus, Ringi, Kuubi, Kolmikkaare, Tetra, Prisma, Koore, Tüve, Varre, Oksa, Okka, Ladva ja Võra tänaval, Ilmandu külas Kallaku teel.
 
Täiesti uus leedvalgustitega tänavalgustus rajati Naage külas Naage teele; Tabasalu alevikus Pargi, Tõru, Ööbiku ja Pihlaka tänavale; Rannamõisa külas Ranniku teele; Vääna-Jõesuu külas Hiie teele; Tiskre külas Kesalille ka Nurmika teele ning Muraste külas Palkoja teele. Tööde maksumus kokku oli 139 000 eurot.
 
"Kokkuvõttes saame öelda, et kommunaalmajanduses on teedeehitus, tänavavalgustuse rajamine ja rekonstrueerimine pidevas arengus, ent ometi on see valdkond, mis ei saa kunagi valmis," sõnas osakonnajuhataja Eesmaa.
 
LIINA RÜÜTEL