« Tagasi

Valitsus võõrandab Muraste Piirivalvekooli kinnistud Harku vallale

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Siseministeeriumi ettepaneku riigivara ehk endise Muraste Piirivalvekooli kinnistute võõrandamiseks Harku Vallavalitsusele.

Seoses muudatustega Sisekaitseakadeemia õppekorralduses jäi 2017. aastast kasutuseta Muraste Piirivalvekooli kompleks. 

Siseministeerium annab tasuta Harku vallale üle endise Muraste Piirivalvekooli kinnistu Merikülas Tilgu tee 53 ja Tilgu tee L6 ning lisaks Meriküla tee 3 kinnistu, millel asub reoveepuhasti hoone koos abihoonega.

Kompleksis on eraldatud kinnistud Tilgu tee 34 ja 55. Viimasel jätkab tegevust teenistuskoerte koolituskeskus. Tilgu tee 34 asuv rannaäärne hoonestamata maatükk läheb üle keskkonnaministeeriumile, kes sõlmib kinnistu kasutamiseks kokkuleppe Kaitseliiduga.

Tilgu tee L6 kinnistu jääb kasutusse kohaliku teena ning Meriküla tee 3 kinnistul asuvad Harku vallale kuuluva äriühingu (OÜ Strantum) omandis olevad reoveepuhasti hoone ning abihoone.

Harku vald soovib seda kasutada avaliku sportimis- ja vabaaja, tervise- ja sotsiaalvaldkonna teenuste pakkumiseks.

Täpsemalt saab lugeda 23. mai Harku Valla Teatajast.