Tarbijakaitseinfo

Alates 1.01.2019 on Tarbijakaitseamet ja Tehnilise Järelevalve Amet ühendatud.

 

Lisainfo

 

Tarbijakaitse nõuandetelefon 620 1707 (nõustamine tööpäevadel kell 10-15).

 

Tarbija õigused ja kohustused

Tarbijaabimees

Valdkonda puudutavad juhendmaterjalid kaebuste esitamiseks

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet