TÖÖPAKKUMISED

« Tagasi

Otsime tugiisikuid

Harku valla koolid ja lasteaiad otsivad TUGIISIKUID,

kelle töö põhieesmärgiks on lapse individuaalne juhendamine, toetamine lasteasutuses, läbi mille tagatakse lapsele hariduse omandamise võimalus ja ennetatakse hilisemat koolist väljalangemist.

Peamised ülesanded:

  • olla lapse kõrval ja abistab teda erinevates tegevustes, paralleelselt rühmas või klassis läbiviidvate tegevustega, lähtudes lapse võimetest;
  • vajadusel saata last erinevate spetsialistide juures (logopeed, terapeut, psühholoog), järgida spetsialistide soovitusi ja rakendada neid lapse lasteasutuses viibimise ajal; selgitada  ja juhendada lapsevanemat spetsialistide soovituste täitmisel;
  • kui erivajadusega laps on teistest aeglasem või vajab ülesannete juures põhjalikumat selgitamist, siis teeb seda tugiisik;
  • kui laps ei saa mõnes tunnis või tegevuses osaleda oma erivajaduse tõttu, otsib tugiisik talle selleks ajaks muud tegevust;
  • koostöös pere ja kooliga seatakse eesmärgid lapse toetamiseks.

Lisainfo: lastekaitse spetsialisti (Liisa Rüütel) e-posti aadressil Liisa.Ruutel@harku.ee,  sotsiaalhoolekande spetsialisti (Jelena Mosin) e-posti aadressil Jelena.Mosin@harku.ee,  lastekaitse spetsialisti (Kaja Saat) e-posti aadressil Kaja.Saat@harku.ee või lastekaitse spetsialisti Helve Keel e-posti aadressil Helve.Keel@harku.ee.

Tugiisiku teenuse rahastamine toimub Euroopa sotsiaalfondi meetmest.