« Tagasi

Harku Vallavalitsus tunnustas 2015/2016 õppeaasta tublisid õpetajaid

Harku vallavalitsus tunnustas vastrenoveeritud NUKU teatris valla kõige silmapaistvamate tulemustega haridustöötajaid.

Harku vallavanem Kaupo Rätsepp ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe tänasid NUKU teatris toimunud sündmusel kõiki neid valla haridustöötajaid, kes tuginedes möödunud õppeaasta tulemustele haridusasutuste juhtide hinnangul seda kõige enam väärisid.

Tunnustatud haridustöötajad 2015/2016 õppeaasta silmapaistvate tulemuste eest

  nimi tunnustus
Tabasalu Ühisgümnaasium Ülle Arumäe Viljaka pedagoogilise tegevuse eest, mille esiletõstmist väärivaks saavutuseks oli 2015/16 õppeaastal Tabasalu Ühisgümnaasiumis tulemuslik õppetooli juhatamine, sh kujundava hindamise põhimõtete väljatöötamine
  Sigrid Mets  Viljaka pedagoogilise tegevuse eest, mille märkimisväärseks saavutuseks oli 2015/16 õppeaastal Tabasalu Ühisgümnaasiumis digitaalsete õppevaralahenduste kasutamine ning digikultuuri integreerimine õppetöösse
  Valve Meesak Viljaka pedagoogilise tegevuse eest, mille märkimisväärseks tulemuseks oli 2015/16 õppeaastal Tabasalu Ühisgümnaasiumis gümnaasiumi osa matemaatika-ettevõtlussuuna juhtimine
  Siret Piir Viljaka pedagoogilise tegevuse eest, mille esiletõstmist väärivaks tulemuseks oli 2015/16 õppeaastal Tabasalu Ühisgümnaasiumis IT-alaste uuenduste rakendamine õppetöös
  Riina Sander Viljaka pedagoogilise tegevuse eest, mille esiletõstmist väärivaks  tulemuseks oli 2015/16 õppeaastal Tabasalu Ühisgümnaasiumis kooli tradistsioone ja kaasaega ühendavate meenete kujundamine
Vääna Mõisakool Kerti Peebo Viljaka pedagoogilise tegevuse eest Vääna Mõisakoolis, mille silmapaistvaks tulemuseks oli õuesõppe edukas ning loov rakendamine koolieelses õppes 2015/16 õppeaastal
  Anne Änilane Viljaka pedagoogilise tegevuse eest Vääna Mõisakoolis, mille märmismväärseks saavutuseks oli uudsete digilahenduste rakendamine õppetöös ja tulemuslik osalemine mõisakoolide õppematerjalide väljatöötamise töörühmas 2015/16 õppeaastal
Harkujärve Põhikool Eda Rohtla Viljaka pedagoogilise tegevuse eest Harkujärve Põhikoolis, mille esiletõstmist väärivaks saavutuseks oli 2015/16 õppeaastal väikeklassi õpilaste edukas integreerimine tavaklassi õppetegevusse
  Marika Virit Viljaka pedagoogilise ja arendustegevuse eest Harkujärve Põhikoolis, mille märkimisväärseks saavutuseks oli 2015/16 õppeaastal õpilaste edukas ettevalmistamine maakondlikeks õpilaskonkurssideks
Tabasalu Muusikakool Ranno Nurmsaar Viljaka pedagoogilise tegevuse eest, mille märkimisväärseks saavutuseks oli Tabasalu Muusikakooli kolme õpilase Eesti Muusikakoolide Liidu vabariiklikul konkursil esikolmikusse tulek 2015/2016 õppeaastal ning ühe lõpetaja edasi õppimine Heino Elleri nim Muusikakooli
Muraste Kool Annika Hinn Viljaka pedagoogilise tegevuse eest, mille tunnustust väärivamaks saavutuseks Muraste Koolis oli 2015/16 õppeaastal aktiivne õppeprotsessi arendamine, edukate kooliväliste projektide elluviimine ning õpetajate seltsielu elavdamine
  Katrin Pebsen-Zachrau Viljaka pedagoogilise tegevuse eest, mille tunnustust väärivaks saavutuseks oli 2015/16 õppeaasta Muraste Koolis huvitöö edukas korraldamine, mis muutis iga meie kooli sündmuse eriliseks ja südamega nähtavaks
Tibutare Lasteaed Ave Peebo Viljaka pedagoogilise tegevuse eest, mille tulemuseks oli väärtuskasvatuse õpivara loomine Tibutare Lasteaias ning Harku valla esindamine laste kunstinäitustel ja Estonia teatri haridusprogrammis 2015/2016 õppeaastal
  Birgit Värno Viljaka pedagoogilise tegevuse eest, mille tulemusel taaselustus 2015/2016 õppeaastal Harku valla lasteaialaste laulupeo traditsioon ning Harku valla muusika- ja kunstiõpetajate aineühenduse loomise ja eestvedamise eest
Teelahkme  Lasteaed Piret Sügis Viljaka pedagoogilise tegevuse eest, mille tunnustust väärivamaks oli 2015/16 õppeaastal võimlemispeol „Hingelind" lastega osalemine ja „Kiusamisest vaba lasteaed" metoodika igapäevane rakendatus Tabasalu Teelahkme Lasteaias
Harku Lasteaed Riina Õunmaa Viljaka pedagoogilise tegevuse eest, milles märkimisväärseks osaks oli Harku lasteaia digipöördele kaasaaitamine, loodusprojektides osalemine, "Tuudelepa metsamatk " korraldamine ja läbiviimine 2015/16 õppeaastal
Rannamõisa  Lasteaed Kairi Stepanova Viljaka pedagoogilise digipädevuse arendamise eest , mille tulemusena saab robootikaõppega toetatud laste reaalhariduslik baasõpe  2015/16 õppeaastal Rannamõisa Lasteaias
  Anne Vaino Viljaka ja ainulaadse  pedagoogilise tegevuse eest Rannamõisa Lasteaia laste kunstihariduse edendamisel, mille kinnituseks omistati kunstipedagoogika 7. kutsetase  ja visuaalkunstiteraapia loovterapeudi  7. kutsetase
Pangapealse  Lasteaed Margit Uusmees Tulemusliku kunstitegevuse projekti "Suur Maalritöö" eestvedamise eest Kullo Lastegaleriis, kus eksponeeriti Pangapealse Lasteaia laste kunstitöid 2015/16 õppeaastal
Alasniidu  Lasteaed Maie Vartla Suurepärase pedagoogilise tegevuse eest, mille tunnustust väärivamaks tulemuseks oli 2015/16 õppeaastal Alasniidu Lasteaias kaasaegse õpikäsitluse praktiseerimine ja pärimuskultuuri edendamine
  Ingrid Kase Innovaatilise pedagoogilise tegevuse eest, mille märkimisväärseks saavutuseks oli 2015/16 õppeaastal Alasniidu Lasteaias tugisüsteemi loomine ja rakendamine
Tabasalu Lastehoid Reelike Tükk Viljaka pedagoogilise tegevuse eest Tabasalu Lastehoius, mille tunnustust väärivamaks saavutuseks 2015/16 õppeaastal oli osalemine  Eestimaa võimlemispeol „Hingelind"
HKS Sihtasutus Kristiina Grünthal Viljaka pedagoogilise tegevuse eest, mille tunnustust väärivamaks tulemuseks oli 2015/16 õppeaastal Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuses organisatsiooni koostöövaimu ja toetava õhkkonna hoidmine, mentorsüsteemi elluviimine pikapäevarühmade uute töötajate väljaõppel ning pühendunud, sügavalt hooliv suhtumine lastesse ja töösse
Muraste Kool Priit  Jõe Muraste Kooli edukas uuenduslike ideede  (kujundav hindamine, õuesõpe, lastevanemate antud tunnid, väärtuskasvatuse tunnid, koolikellate kool)  alusel käivamine 2015/16 õppeaastal
     
Alasniidu  Lasteaed Inga Kruusement Alasniidu Lasteaia edukas uuenduslik eestvedamine, mille märkimsväärseteks tähisteks 2015/16 õppeaastal olid tulemuspõhiste ametijuhendite rakendamine ja pedagoogide kogemusseminari „Õpetajalt õpetajale" korraldamine