« Tagasi

Haridustöötajate ja partnerite tänuüritus

12. oktoobril toimus Gustav Adolfi Gümnaasiumi I-II vanuseastme ehk Kotzebue majas pidulik Harku valla haridustöötajate ja partnerite tänuüritus. 

Vaata galeriid toimunud sündmusest: www.flickr.com/HarkuVald.

2017/2018. õppeaasta eest pälvisid Harku Vallavalitsuse tunnustuse:

Katre Sinisalu

Vääna-Jõesuu Koolis püüdliku ja kohusetundliku pedagoogilise tegevusega õppeaastal 2017/2018 saavutatud koolipere tunnustuse eest.

Krista Kirikall

Õppeaastal 2017/2018 Vääna-Jõesuu Koolis erilistele lastele koostööõhustiku kujundamise eest.

Svea Sokka

Eesti rahvuskultuuri hoidmise ja tulemusliku arendamise eest Vääna Mõisakoolis 2017/2018. õppeaastal.

Piret Meltsas

Loodushariduse ning looduskeskkonda säästvate põhimõtete eduka lõimimise eest Vääna Mõisakoolis õppeaastal 2017/2018.

Julika Leppik

Vääna Mõisakooli hoolekogu eduka ning tulemusliku juhtimise eest õppeaastal 2017/2018.

Kristina Bode

Muutuva õpikäsituse alusel Teelahkme lasteaias õppeaastal  2017/2018  saavutatud edu eest õppekeskkonna arendamisel. 

Monika Sügis

Rannamõisa lasteaia vanemate usalduse ja laste suure sõpruse pälvimise eest õppeaastal 2017/2018.

Tabasalu pikapäevaõpetajate meeskond (koosseisus: Reelika Ojatamm, Mendi Liiv, Kristiina Grünthal, Kati Eirand, Ülle Tamm, Ülle Urb, Anneli Orumaa)

Pühendunud meeskonnatööga saavutatud pikapäevarühmade tegevuste rikastamise eest  Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuses õppeaastal 2017/2018. 

Kati Liiver

Koostöisel kultuuril põhineva käitumisoskuste VEPA mängu tulemusliku rakendamine eest Muraste Koolis õppeaastal 2017/2018.

Evi Taberland

Koostöös aineõpetajatega saavutatud tulemuste eest Muraste Kooli 1. klasside õpilaste individuaalse arengu toetamisel õppeaastal 2017/2018.

Tiiu Mänd

Tulemusliku pedagoogilise tegevuse, lasteaia eripära rahvakultuuri hoidmise ja edendamise eest lähtuvalt muutuvast õpikäsitusest ning õppeaastal 2017/2018  Pangapealse lasteaia esindamise eest erinevatel festivalidel.

Kairi Stepanova

Mitmekülgse loomingulisuse eest, mille tunnustust väärivamaks tulemuseks on igale lapsele eduelamuse võimaldamine ja laste koostööoskuste kujundamine  Alasniidu Lasteaias õppeaastal 2017/2018.

Rita Kangur

Suurepärase pedagoogilise tegevuse eest, mille tunnustust väärivamaks tulemuseks on Alasniidu Lasteaias õppeaastal 2017/2018 saavutatud edu kaasaegse õpikäsitluse praktiseerimisel ja arendamisel.

Kirsti Allik

Muutuva õpikäsituse uuendusmeelse praktiseerimise  ja eriliste õpilaste toetamise eest  Harkujärve Põhikoolis õppeaastal 2017/2018.

Johanna Sooba

Paarisõpetamise eestvedamise eest Harkujärve Põhikoolis õppeaastal 2017/2018.

Liudmila Soltanova

Vene keelt emakeelena kõnelevate laste lõimimise eest Harku Lasteaia perre kahekümne toimeka tööaasta jooksul ning vene kultuuri ja köögi tutvustamise eest õppeaastal 2017/2018. 

Helin Laimets

Loova ja looduslähedase õpetamismetoodika rakendamise eest Tabasalu Tibutare Lasteaias, mis väljendus õppeaastal 2017/2018 alushariduse kõrges tasemes  ja vanemate usalduses.

Kristo Pals

Tabasalu Lasteaed Tibutare   hoolekogu eduka juhtimise, lasteaia põhiväärtuste hoidmise ja peredega koostöö edendamise eest õppeaastal 2017/2018.

Marika Kuusmann

Silmapaistva panuse eest eesti keele õpivara koostamisel ja lapsekeskse õpetamismetoodika rakendamisel Tibutare Lasteaias, mis väljendus õppeaastal 2017/2018 vanemate kõrges rahulolus.

Mari-Liis Keldo

Õppeaastal 2017/2018 Tabasalu Muusikakooli õpilaste eduka ettevalmistamise eest  erinevatele konkurssidele ning muusikaprojektide eestvedamise eest.

Marge Kaljurand

Lastepärase ja turvalise kasvukeskkonna loomise eest Tabasalu lastehoius, mis on  aidanud kaasa lapse kohanemisprotsessile ja pälvinud nii laste kui lastevanemate suure usalduse 2017/2018 õppeaastal

Pille Riimaa

Tulemusliku panuse eest Euroopa kultuuripärandi projekti "Praktilise kogemuse läbi omakultuuri sügavusteni" Tabasalu Ühisgümnaasiumis õppeaastal 2017/2018. 

Raivo Lung

Tulemusliku panuse eest Euroopa kultuuripärandi projekti "Praktilise kogemuse läbi omakultuuri sügavusteni" Tabasalu Ühisgümnaasiumis õppeaastal 2017/2018.

Jana Loomik

Pühendunud tegevusega saavutatud edu eest muutuva õpikäsituse rakendamisel  Tabasalu Ühisgümnaasiumis õppeaastal 2017/2018.

Ivi Madison

Tulemusliku ainealase tegevuse eest Tabasalu Ühisgümnaasiumis õppeaastal 2017/2018.

Tatjana Zubova

õpilasi motiveeriva õpikeskkonna loomise eest Tabasalu Ühisgümnaasiumis õppeaastal  2017/2018.

Külli Riistop

Harkujärve Põhikooli häireteta toimimise ja arengu sisuka juhtimise eest kooliperele keerulisel ehitusperioodil 2017-2018.

 Anu Kihulane

õppeaastal 2017/2018 Harku valla koolieelikutele koostatud vahva värviraamatu "Maiad aias" eest.