« Tagasi

Harku Vallavalitus tunnustas 2016/2017 õppeaasta tublisid õpetajaid ja XII noorte laulu- ja tantsupeo juhendajaid

6. oktoobril toimunud õpetajate päevale pühendatud pidulikul vastuvõtul Kumna mõisas tänas Harku Vallavalitsus silmapaistvamaid Harku valla haridusasutuste töötajaid, noorsootöötajaid, noorte laulu- ja tantsupeo juhte.

Tänuüritusel tervitas haridustöötajaid vallavanem Kaupo Rätsepp, tunnustades õpetajate pühendumist oma tööle ning nende hindamatut panust noorte arengusse. Samuti oli haridustöötajaid tunnustama ja tervitama tulnud Harku vallavolikogu esimees Anne-Ly Gross-Mitt ning vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimees Ott Kasuri, kes Tabasalu kooli pikaaegse direktorina teadis oma kogemustest, et õpetajate vaev saab tasutud siis, kui saab näha kunagiste õpilaste head käekäiku ja edu.

Haridustöötajate meelt lahutas tänuüritusel improteater Ruutu 10 etendusega „Naer vabastab"; muusikalist naudingut pakkus Carine Jessica Kostla kontsert.

2016/17. õppeaasta eest pälvisid Harku Vallavalitsuse tunnustuse:

Ülle Tamm muutuva õpikäsitusega seotud kujundava hindamise juurutamise eest Tabasalu Ühisgümnaasiumis.
Indrek Raudsepp Tabasalu Ühisgümnaasiumi esteetiliselt hubasemaks muutmise eest.
Kristine Laanisto panuse eest e-õpivara koostamisel Tabasalu Ühisgümnaasiumis. 
Moonika Tanila muutuva õpikäsituse rakendamise eest, mis avaldus Vääna Mõisakooli õpilaste empaatia kasvus ja armastuses kaunite kunstide vastu.
Lauri Sepp muutuva õpikäsituse aktiivõppemeetodite eduka rakendamise ja rahvakultuuri edendamise eest Harkujärve Põhikoolis.
Annely Ristikivi kolleegide inspireerimise ja eduka robootika ringi eest Vääna-Jõesuu Koolis.
Annika Hinn Muraste Kooli õpetajatele akna avamise eest digimaailma, mille tulemusena on kolleegid õppeprotsessis julgemad ja loovamad.
Piret Kreek aktiivse tegevuse eest Harjumaa Noorte Keelpilliorkestris ja sisuka töö eest Tabasalu Muusikakoolis.
Ethel-Mildrid Bluman alushariduse õppesisu hoidmise eest Tabasalu Teelahkme Lasteaias, arvestades parimaid praktikaid ning õppekavast tulenevaid  nõudeid.
Krista Pormeister turvalise ja lapsepärase kasvukeskonna arendamise eest Tabasalu Lastehoius.
Carola Ots tulemusliku meeskonnatöö ja laste arengukeskkonna täiustamise eest lähtuvalt muutuvast õpikäsitusest Alasniidu Lasteaias.
Kristel Kiisk tulemusliku meeskonnatöö ja laste arengukeskkonna täiustamise eest lähtuvalt muutuvast õpikäsitusest Alasniidu Lasteaias.
Anneli Lõuke Pangapealse Lasteaia õppekavasse lastejooga ning tervislike eluviiside lõimimise eest.
Marika Sandrak pikaajalise kohusetundliku ja tubli töö eest Harku Lasteaias
Anna Sõõrd tulemusliku pedagoogilise tegevuse ja tervisemeeskonna juhtimise eest Tabasalu Tibutare Lasteaias ja Harku valla esindamise eest erinevatel piirkondlikel, maakondlikel ja vabariiklikel laste spordivõistlustel.
Aili Tamm Tabasalu Tibutare Lasteaia õhinapõhise õppimiskultuuri ja digipädevuste õppekava edendamise ja 5-7. aastastele lastele robootika õppetegevuse korraldamise eest.
Annika Piho pedagoogilise tegevuse ja eneseanalüüsi eest Rannamõisa Lasteaias, mille tulemuseks oli õpetaja 7. kutse omistamine.
Anne Alto Rannamõisa Lasteaias lastevanemate seas saavutatud kõrge usalduse eest, mille eelduseks on rõõmus ja toetav suhtumine lastesse. 
Kerttu Brandmeister Harku valla noorsootöö edendamise eest, mis saavutati koostöövaimu, kolleegide toetamise ja innustamise ning sügavalt hooliva suhtumisega nii noortesse kui töösse.
Kalev Konsa pikaajalise pühendunud töö eest Tabasalu Muusikakoolis ja Harku vallas, mille tulemuseks on muusikakultuuri kõrge tase. 
Eddi Tomband sõbraliku, hooliva, loodulähedase, sportliku maakooli õhustiku loomise eest Vääna-Jõesuus.
Kairi Tammiste pühendunud töö ning lapsi arendava õpikeskkonna loomise eest Pangapealse lasteaias.
   
Lisaks tänati XII noorte laulu- ja tantsupeol osalenud Harku valla koolide kollektiivide juhte ja õpetajad:
   
Sirje Roomet-Päärmann pühendunud rahvakultuuri alase tegevuse eest, mis väljendus edukas osalemises XII noorte laulu- ja tantsupeol "Mina jään" 2017. aastal. 
Astrid Väizene pühendunud rahvakultuuri alase tegevuse eest, mis väljendus edukas osalemises XII noorte laulu- ja tantsupeol "Mina jään" 2017. aastal. 
Riina Kont-Kontson pühendunud rahvakultuuri alase tegevuse eest, mis väljendus edukas osalemises XII noorte laulu- ja tantsupeol "Mina jään" 2017. aastal. 
Elen Ilves pühendunud rahvakultuuri alase tegevuse eest, mis väljendus edukas osalemises XII noorte laulu- ja tantsupeol "Mina jään" 2017. aastal. 
Piret Puusta pühendunud rahvakultuuri alase tegevuse eest, mis väljendus edukas osalemises XII noorte laulu- ja tantsupeol "Mina jään" 2017. aastal. 
Kätrin Järvis pühendunud rahvakultuuri alase tegevuse eest, mis väljendus edukas osalemises XII noorte laulu- ja tantsupeol "Mina jään" 2017. aastal. 
Kaire Karik pühendunud rahvakultuuri alase tegevuse eest, mis väljendus edukas osalemises XII noorte laulu- ja tantsupeol "Mina jään" 2017. aastal. 
Karmen Urgard pühendunud rahvakultuuri alase tegevuse eest, mis väljendus edukas osalemises XII noorte laulu- ja tantsupeol "Mina jään" 2017. aastal. 
Anne Änilane pühendunud rahvakultuuri alase tegevuse eest, mis väljendus edukas osalemises XII noorte laulu- ja tantsupeol "Mina jään" 2017. aastal. 
Ingrid Kajak pühendunud rahvakultuuri alase tegevuse eest, mis väljendus edukas osalemises XII noorte laulu- ja tantsupeol "Mina jään" 2017. aastal. 
Katrin Järvlepp pühendunud rahvakultuuri alase tegevuse eest, mis väljendus edukas osalemises XII noorte laulu- ja tantsupeol "Mina jään" 2017. aastal.