Ühistransport

23.01.19

Valla ühistransporti korraldab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.

 

Kontakt

 

  Telefon  E-post: Koduleht
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 640 6780 info@harjuytk.ee www.harjuytk.ee
Sõidukaartide taotlemine 600 3869  Kadri.Kelgo@harku.ee  
Valla siseliinide koordineerimine 600 3850 Rando.Lai@harku.ee  
Valla siseliinide vedaja (ATKO Liinid) 641 8218 grete.alviste@atko.ee www.atko.ee 

 

 

Maakonna bussiliine sõidugraafikud on leitavad www.peatus.ee

 

 

Tutvu valla siseliinide graafikutega: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10.

 

Sõidusoodustused õpilastele

Uuest õppeaastast on kõigile põhi-, keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatele õpilastele siseliinidel ja maakonna avalikel liinidel sõitmine tasuta. Tasuta saavad sõita õpilased, kellel on elektrooniline õpilaspilet või ühiskaart, millega sõit valideerida.

Kuna 1. juulist kehtib Harjumaa avalikel bussiliinidel nulleurone piletihind kuni 19-aastastele noortele, siis 20-aastastel ja vanematel üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutsekoolis õppivatel õpilastel tuleb esitada vastavasisuline avaldus. Kõigil (sh alla 20-aastastel õpilastel) põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatel õpilastel tasuta sõiduks ühistranspordi avalike rongiliinidega esitada avaldus valla veebilehe kaudu.

Tasuta sõidu õiguse eelduseks on õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha paiknemine Harku vallas. Tasuta sõitu saab taotleda kooli ja elukoha vahelisel marsruudil.

Ühistranspordi uudised

« Tagasi

Õpilaste uue õppeaasta sõidusoodustuse taotlemine

Algaval õppeaastal sõidusoodustuse saamiseks tuleb esitada valda vormikohane taotlus ja seejärel tasuda sõidukulude omaosalustasu.

Nii nagu eelnevatelgi aastatel tuleb sõidusoodustuse saamiseks tasuda sõidukulude omaosalustasu. Selleks tuleb osta Harku valla sooduspilet vastavalt tsoonidele. Ostetud sooduspilet tagab sõiduõiguse kuni õppeaasta lõpuni. Pileti ostmisel palume jälgida piletitoote nimetust ja kehtivusaega ning tsoonide vastavust elukoha ja kooli vahelisele marsruudile. Sõiduõiguse õppeaasta lõpuni annab Harku valla sooduspilet kehtivusega 30.06.2018.

·        Sõidusoodustust on õigus taotleda õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas ning kes omandab põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust.

·        Sõidusoodustust saab taotleda õpilase elukoha ja kooli vahelisel marsruudil.

·        Harku valla sooduspiletit on võimalik osta portaalis www.pilet.ee, postkontorites, kauplustes või R-kioskites. Müügipunktide nimekirja leiate veebilehelt www.pilet.ee.

·        Kui õpilasel puudub õigus osta Harku valla sooduspilet, palume koheselt ühendust võtta Harku Vallavalitsusega.

·        Uut taotlust ei pea esitama, kui eelmisel aastal oli õpilasel sõiduõigus olemas ja õpilase andmed (kool, elukoht) ei ole muutunud.

·        Uue taotluse peab esitama: õpilane, kes läheb 1. või 10. klassi; õpilane, kes omandab põhihariduse baasil kutseharidust; õpilane, kes soovib omaosalusest vabastust.

·        Taotluse omaosalusest vabastuse kohta võib esitada: eestkostel või perekonnas hooldamisel olev õpilane; pere, kus on kolm või enam sõidusoodustuse saajat; pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla kolmekordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri; vähese toimetulekuga või raskustesse sattunud pere taotluse läbivaataja otsuse alusel muudel põhjendatud juhtudel.

·        Sõidusoodustust tõendavaks dokumendiks on Tallinna ja Harjumaa ühiskaart või RFID-tehnoloogial põhinev õpilaspilet. Ühiskaart peab olema isikustatud ja kehtib koos õpilaspiletiga.

·        Info avalike maakonnaliinide kohta on kättesaadav www.peatus.ee, samuti on alates 21.08.2017 nähtavad samal veebilehel Harku valla liinide (H-liinide) sõidugraafikud, lisaks on need kättesaadavad ka Harku valla veebilehel www.harku.ee

 

KADRI KELGO
Andmetöötlusspetsialist
Tel. 6003869
kadri.kelgo@harku.ee