Ühistransport

21.04.19

Valla ühistransporti korraldab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.

 

Kontakt

 

  Telefon  E-post: Koduleht
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 640 6780

info@ytkpohja.ee

www.harjuytk.ee
Sõidukaartide taotlemine 600 3869  Kadri.Kelgo@harku.ee  
Valla siseliinide koordineerimine 600 3850 Rando.Lai@harku.ee  
Valla siseliinide vedaja (ATKO Liinid) 641 8218 grete.alviste@atko.ee www.atko.ee 

 

 

Maakonna bussiliine sõidugraafikud on leitavad www.peatus.ee

 

 

Tutvu valla siseliinide graafikutega: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10.

 

Sõidusoodustused õpilastele

Uuest õppeaastast on kõigile põhi-, keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatele õpilastele siseliinidel ja maakonna avalikel liinidel sõitmine tasuta. Tasuta saavad sõita õpilased, kellel on elektrooniline õpilaspilet või ühiskaart, millega sõit valideerida.

Kuna 1. juulist kehtib Harjumaa avalikel bussiliinidel nulleurone piletihind kuni 19-aastastele noortele, siis 20-aastastel ja vanematel üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutsekoolis õppivatel õpilastel tuleb esitada vastavasisuline avaldus. Kõigil (sh alla 20-aastastel õpilastel) põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatel õpilastel tasuta sõiduks ühistranspordi avalike rongiliinidega esitada avaldus valla veebilehe kaudu.

Tasuta sõidu õiguse eelduseks on õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha paiknemine Harku vallas. Tasuta sõitu saab taotleda kooli ja elukoha vahelisel marsruudil.

Ühistranspordi uudised

« Tagasi

Ühistranspordi muudatused Lääne suuna liinidel

Alates 1. septembrist on korrigeeritud mitmete Lääne suuna liinide sõiduplaanid (sõiduajad ning algpeatusest väljumised).

Rannamõisa maanteel sõitvad bussiliinid peatuvad Rannamõisa mnt-l asuvas Haabersti peatuses ning enam ei peatu Haabersti peatuses enne ringi.

Sõiduplaanid on juba nähtavad www.peatus.ee veebilehel ning koondplaanis.

Karina Troškina

www.harjuytk.ee