Ühistransport

Valla ühistransporti korraldab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.

Kontakt

 

  Telefon  E-post: Koduleht
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 640 6780 info@ytkpohja.ee www.ytkpohja.ee
Sõidukaartide taotlemine 600 3869  Kadri.Kelgo@harku.ee  
Valla siseliinide vedaja (GoBus AS) 12012 https://gobus.ee
Läänesuund, Kloogaranna maantee, vedaja Hansabuss 58502775 liinid@hansabuss.ee  https://www.hansabuss.ee/ 
Läänesuund, Paldiski maantee, vedaja SEBE AS 602 2555 harjuinfo@sebe.ee www.sebe.ee

 

Harku valla siseliinide (õpilasliinid): H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11 ja H11A sõidugraafikud on nähtavad www.peatus.ee 

 

Sõidusoodustused õpilastele

Kõigile põhi-, keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatele õpilastele on siseliinidel ja maakonna avalikel liinidel sõitmine tasuta. Tasuta saavad sõita õpilased, kellel on elektrooniline õpilaspilet või ühiskaart, millega sõit valideerida.

Kuna Harjumaa avalikel bussiliinidel kehtib nulleurone piletihind kuni 19-aastastele noortele, siis 20-aastastel ja vanematel üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutsekoolis õppivatel õpilastel tuleb esitada vastavasisuline avaldus. Kõigil (sh alla 20-aastastel õpilastel) põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatel õpilastel tasuta sõiduks ühistranspordi avalike rongiliinidega esitada avaldus valla veebilehe kaudu.

Tasuta sõidu õiguse eelduseks on õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha paiknemine Harku vallas. Tasuta sõitu saab taotleda kooli ja elukoha vahelisel marsruudil.

« Tagasi

Alates 1. veebruarist on lääne suuna bussiliinidel uus vedaja ja muudatused sõiduplaanides

31.01.2021 lõpetatakse lääne suuna liinide  tellimine ATKO Liinid OÜ-lt lepingu lõppemise tõttu. 1. veebruarist 2021 alustab Harju maakonna lääne suunal avalike bussiveoliinide teenindamist AS Hansabuss. Ettevõttega sõlmis MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus hankelepingu järgmiseks kaheksaks aastaks.

 

Liinidel 111, 111A, 122, 124 ja 129 on suurendatud väljumiste arv:

  • liinil 111 nädalavahetusel on lisatud Tallinnast väljumine 13:00;
  • liinil 111A nädalavahetusel on lisatud Tallinnast väljumine 15:50;
  • liinil 122 on lisatud 11 ringi tööpäeval ja 8 ringi nädalavahetusel;
  • liinil 124 on lisatud 12 ringi tööpäeval ja 9 ringi nädalavahetusel;
  • liinil 129 on lisatud 4 ringi nädalavahetusel.

Liinidel 108, 109, 111, 118, 122, 123, 124, 127, 127A, 128, 129 ja 146 on muudetud väljumisajad.

Liin 180E on uus ekspress liin, mis sõidab marsruudil Tabasalu – Tallinn – Maardu. Erinevalt tavalistest liinidest liinil on 180E vähem peatusi ja kehtib erihind. Liin sõidab ainult tööpäeviti ja asendab osaliselt liini 179E. Liinil on 25 väljumist Tabasalu – Maardu suunal ja 27 väljumist Maardu – Tabasalu suunal. Esimene väljumine Rannamõisa peatusest on 6:10, Kallavere peatusest 5:10. Päeva viimane väljumine Rannamõisast on 22:05 ning Kallaverest - 22:10. Liinil on järgmised peatused: Rannamõisa, Tabasalu, Kallaste, Haabersti, Zoo, Pirni, Taksopark, Vabaduse väljak, Kivisilla, Gonsiori, Kotka kauplus, Mustakivi, Ringi, Mäeotsa, Kallavere kauplus, Nurga, Kallavere.

 

Liinil 107 muutub Keilast väljumine 6:10 -> 6:15 ja Munalaskmest väljumine 14:50 -> 14:55.                                                                                             

Liinil 136 muutub Tallinnast väljumine 15:25 -> 15:30.

Liinil 145 NV muutub Tallinnast väljumine 21:15 -> 21:10 ja Paldiskist väljumine 21:10 -> 21:15.

Liinil 148 TP muutub Tallinnast väljumine 6:00 -> 6:10

Liinil 148 väljumised Tallinnast 8:40 ja 9:35 ning Rummu peatusest 10:05 ja 11:30 on asendatud liiniga 146, mis sõidab Padiseni.

Tallinnast liin 146 väljub 8:30 ja 9:40. Padiselt liin väljub 10:00 ja 11:35 ning Rummu peatuses on 10:05 ja 11:40.

Nädalavahetusel liinile 148 lisandub väljumine Tallinnast 5:50 ja Rummu peatusest 6:55. Tallinnasse saabub buss 7:57.

Täpsemad sõiduplaanid on leitavad www.peatus.ee

 

Koondplaanid

Koondplaan Tallinn - Paldiski maantee

Koondplaan Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna tee

 
Koondplaanid on vajalikud ülevaate andmiseks bussiliinide marsruudist. Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus poolt koostatud koondplaanid ehk liinide kontrollkellajad välja valitud peatuste suhtes ning see ei tähenda, et vahel olevad peatused jäetakse ära.
 
Täpsemad graafikud leiab www.peatus.ee lehelt.
 
 

Foto: Hansabuss