Ühistransport

 

Ühistransporti Harku vallas korraldab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.

 

Kontakt

 

  Telefon  E-post: Koduleht
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 640 6780 info@ytkpohja.ee www.ytkpohja.ee
Valla siseliinide vedaja (Hansabuss AS) 600 7755 www.hansabuss.ee
Läänesuund, Kloogaranna maantee, vedaja Hansabuss 58502775 liinid@hansabuss.ee  www.hansabuss.ee 
Läänesuund, Paldiski maantee, vedaja SEBE AS 602 2555 harjuinfo@sebe.ee www.sebe.ee

 

Harku Valla siseliinid:

 

Harku valla siseliinide: H1, H2, H3, H3A, H4, H6, H7, H9, H11, H11A ja H11B sõidugraafikud on nähtavad www.peatus.ee 

 

 

 

 

Sõidusoodustused õpilastele
 

 

Kõigile põhi-, keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatele õpilastele on siseliinidel ja maakonna avalikel liinidel sõitmine tasuta. Tasuta saavad sõita õpilased, kellel on elektrooniline õpilaspilet või ühiskaart, millega sõit valideerida.
 

Kuna Harjumaa avalikel bussiliinidel kehtib nulleurone piletihind kuni 19-aastastele noortele, siis 20-aastastel ja vanematel üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutsekoolis õppivatel õpilastel tuleb esitada vastavasisuline avaldus. Kõigil (sh alla 20-aastastel õpilastel) põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatel õpilastel tasuta sõiduks ühistranspordi avalike rongiliinidega esitada avaldus meie iseteeninduskeskkonnas SPOKU.
 

Tasuta sõidu õiguse eelduseks on õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha paiknemine Harku vallas. Tasuta sõitu saab taotleda kooli ja elukoha vahelisel marsruudil. Info telefonil 600 3869 või e-posti aadressil Kadri.Kelgo@harku.ee

« Tagasi

Alates 24. maist on muudatused Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse haldusala avalikuliini bussides

Alates esmaspäevast, 24.05 muudab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus oma haldusalas avalike liinide  bussidesse sisenemise ja väljumise liikumiskorraldust, eesmärgiga pakkuda sõitjatele mugavamat liikumist bussis ja kiiremaid ühendusi sihtpunktidega.

 

Muudatus kehtib bussides, millel on vähemalt kaks sõitjate teenindusust. Tekib ringliiklus - sõitjad sisenevad esimesest ja väljuvad tagumisest uksest.

 

Liikumiskorralduse mõistmise lihtsustamiseks on bussides juhiskleebised:

 

Bussi sisenetakse esimesest uksest, kus asub kassaseade, et registreerida oma olemasolev sõiduõigus või soetada pilet selle puudumise korral. Sõiduõiguse olemasolul tuleb liikuda edasi ning leida endale sõidu ajaks istekoht ning kinnitada turvavöö.

 

 

Palume jätta juhi kabiini kõrval oleva ala kuni ukseni vabaks ning seista esimestest istmereast tagapool, et tagada juhile vaba vaateväli ohutuse tagamiseks.

 

 

 

 

Tagumist ust palun kasutada ainult väljumiseks, uksel on väljaspool punane suunav kleebis esiuksest sisenemiseks.

 

Tagumisest uksest on lubatud siseneda liikumisabivahendiga (näiteks: ratastool, rulaator, lapsevanker) sõitjatel, sealjuures tuleb sõiduõigus registreerida.

 

 

Bussist väljumiseks, andke sellest märku vajutades STOP nuppu ning liikuge peatuse lähenedes tagumise ukse juurde.

 

PÕHJA-EESTI ÜHISTRANSPORDIKESKUS