Ühistransport

Valla ühistransporti korraldab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.

Kontakt

 

  Telefon  E-post: Koduleht
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 640 6780 info@ytkpohja.ee www.ytkpohja.ee
Sõidukaartide taotlemine 600 3869  Kadri.Kelgo@harku.ee  
Valla siseliinide vedaja (GoBus AS) 12012 https://gobus.ee
Lääne 2 vedaja SEBE AS 602 2555 harjuinfo@sebe.ee www.sebe.ee

 

Harku valla siseliinide (õpilasliinid): H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11 ja H11A sõidugraafikud on nähtavad www.peatus.ee 

 

Sõidusoodustused õpilastele

Kõigile põhi-, keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatele õpilastele on siseliinidel ja maakonna avalikel liinidel sõitmine tasuta. Tasuta saavad sõita õpilased, kellel on elektrooniline õpilaspilet või ühiskaart, millega sõit valideerida.

Kuna Harjumaa avalikel bussiliinidel kehtib nulleurone piletihind kuni 19-aastastele noortele, siis 20-aastastel ja vanematel üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutsekoolis õppivatel õpilastel tuleb esitada vastavasisuline avaldus. Kõigil (sh alla 20-aastastel õpilastel) põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatel õpilastel tasuta sõiduks ühistranspordi avalike rongiliinidega esitada avaldus valla veebilehe kaudu.

Tasuta sõidu õiguse eelduseks on õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha paiknemine Harku vallas. Tasuta sõitu saab taotleda kooli ja elukoha vahelisel marsruudil.

« Tagasi

H2 liini hilinemine (täiendatud)

Täna hommikul kell 7.28 vajus H2 buss Humala teel (Jüri ja Mäe peatuse vahel) teelt välja.

Liini läks teenindama buss 132BCV, kes lõpetas oma liini 8.43 Laulasmaal ja peale seda liikus Humala teele teisele bussile appi, et viia lapsed kooli. Asendusbuss jõudis Mäe peatusesse kell 9.

ATKO Liinid OÜ poolt valda laekunud info kohaselt helistas dispetšer hommikul koolidesse, et edastada info hilinemisest.

Teehooldus

Harku vallas teehooldust teostav ettevõte Strantum OÜ saatis juhtumi järgselt meile edastatud info kohaselt Humala teele tegema erakorralist libedusetõrjet. Asjaolusid kontrollides selgus, et Humala tee oli hommikul ilmastikuoludest tingituna osaliselt libe, kuid vastas teele kehtestatud teise seisunditaseme nõuetele.

Meie elanike ohutus on meie jaoks südamelähedane teema ning ilmastikust tingitud võimalike ohtlike olukordade vältimiseks tugevdas üldist OÜ Strantum ülevallalist libedustõrje teostamist.

Meie andmetel ei olnud antud bussil tehnilisi probleeme ja rehvid vastasid nõuetele. 

Tänane olukord bussiliikluses

Harku vallavalitsuse jaoks on oluline elanike turvalisus. Seetõttu tegeleme antud teemaga tõsiselt ning leiame kiiremaid ja parimaid lahendusi olukorra parendamiseks.

Lähtudes sellest, et tehnilise olukorra kohta ei ole peale 30. jaanuari kontrollreidi järgselt valla lepingupartnerile, MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele (ÜTK), kaebusi laekunud ning järelevalvet teostavad organisatsioonid (Maanteeamet, Politse- ja Piirivalveamet) ei ole Harku vallavalitsust informeerinud vastupidise informatsiooniga saame öelda, et koolibussi kasutamine on ohutu.

Koht, kus H2 buss vajus kraavi. Foto on pildistatud u kell 11.
Foto: OÜ Strantum

Pooleliolevad menetlused

Harku vallavalitsusele ja MTÜ-le Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (edaspidi ÜTK) esitati jaanuari keskpaigas mitmeid pretensioone seoses siseliinibusside tehnilise korrasoleku ning busside graafikus püsimise kohta. Tulenevalt vallavalitsuse ja elanike rahulolematusest viisid ÜTK palvel 30. jaanuaril maanteeameti ning politsei- ja piirivalveameti esindajad läbi terve päeva kestva kontrollreidi väidetavate rikkumiste väljaselgitamiseks. Seda kajastati 4. veebruaril Eesti Televisiooni saates "Aktuaalne kaamera".

Reedel, 1. veebruari õhtul jõudis meieni ka väidetavate rikkumiste üle järelevalvet teostanud maanteeameti ning politsei- ja piirivalveameti kontrollreidi esialgsed tulemused, mille alusel leidsid mitmed rikkumised ka kinnitust. Tulenevalt kontrollreidi tulemustest alustati  (Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet) väärteomenetluste ning (Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (ÜTK)) hankelepingu rikkumiste menetlustega.

Praegu on menetlused pooleli, mistõttu ei saa veel lõplikku otsust edasiste sammude kohta öelda. Küll aga järgnevad vastavalt rikkumiste astmetele ka sanktsioonid. Hetke prognoosi kohaselt jõuavad enamik neist lõpuni lähikuul. Seejärel saab ÜTK minna edasi lepingu ennetähtaegse lõpetamise protsessiga.

 

Vabandame tekkinud olukorra ja ebamugavuste pärast!