Ühistransport

Valla ühistransporti korraldab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.

Kontakt

 

  Telefon  E-post: Koduleht
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 640 6780 info@ytkpohja.ee www.ytkpohja.ee
Sõidukaartide taotlemine 600 3869  Kadri.Kelgo@harku.ee  
Valla siseliinide vedaja (GoBus AS) 12012 https://gobus.ee
Läänesuund, Kloogaranna maantee, vedaja Hansabuss 58502775 liinid@hansabuss.ee  https://www.hansabuss.ee/ 
Läänesuund, Paldiski maantee, vedaja SEBE AS 602 2555 harjuinfo@sebe.ee www.sebe.ee

 

Harku valla siseliinide (õpilasliinid): H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11 ja H11A sõidugraafikud on nähtavad www.peatus.ee 

 

Sõidusoodustused õpilastele

Kõigile põhi-, keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatele õpilastele on siseliinidel ja maakonna avalikel liinidel sõitmine tasuta. Tasuta saavad sõita õpilased, kellel on elektrooniline õpilaspilet või ühiskaart, millega sõit valideerida.

Kuna Harjumaa avalikel bussiliinidel kehtib nulleurone piletihind kuni 19-aastastele noortele, siis 20-aastastel ja vanematel üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutsekoolis õppivatel õpilastel tuleb esitada vastavasisuline avaldus. Kõigil (sh alla 20-aastastel õpilastel) põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatel õpilastel tasuta sõiduks ühistranspordi avalike rongiliinidega esitada avaldus valla veebilehe kaudu.

Tasuta sõidu õiguse eelduseks on õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha paiknemine Harku vallas. Tasuta sõitu saab taotleda kooli ja elukoha vahelisel marsruudil.

« Tagasi

Hilinemised valla siseliinidel

Viimastel päevadel on Harku Vallavalitsust ja Põhja-Eesti Ühistranspordikeskust teavitatud tõrgetest valla siseliinide (H-liinidel) graafikus püsimises.

Valla siseliine korraldav Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus menetleb hetkel vedaja (ATKO Liinid) rikkumisi ja ootab vedajalt vastavaid selgitusi ja lahendusi olukorra parandamiseks. Esialgsete andmete põhjal on tegemist külmast ilmast tingitud rikete ja sõidukite käivitusprobleemidega, samuti on osaliselt talvised teeolud aeglustanud busside graafikus püsimist.

Vedajal on kohustus tagada tõrgeteta bussiliinide teenindamine tehniliselt korras bussidega. Hetkel on selles osas olnud puudujääke, kuid kinnitame, et busside suured hilinemised ei ole aktsepteeritavad.

Kõige operatiivsemalt saab bussiliinide hilinemiste kohta lisainformatsiooni bussifirma ATKO Liinide infotelefonil 641 8218 ja e-posti aadressilt grete.alviste@atko.ee. Samuti on oluline, et ühistranspordiga seotud info jõuaks kohe ka kas Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusesse (info@ ytkpohja.ee) või Harku vallavalitsusse (harku@harku.ee).

Vabandame tekkinud olukorra pärast ning loodame, et olukord laheneb esimesel võimalusel!

 

TÄIENDATUD:

OÜ ATKO Liinid Harjumaa osakonna juhataja: 25. jaanuaril alustab liinil tööd uus buss

OÜ ATKO Liinid Harjumaa osakonna juhataja Arvo Sarapuu juunior kinnitas, et neljapäeva hommikul alustab Harku valla koolibuss H2 liinil tööd uus buss. "Vabandame ebamugavuste pärast, mida tekitasid seni liini teenindanud bussi tehnilised probleemid ja keerulistest ilmastikutingimustest põhjustatud koolibusside hilinemised."

Ta lubas, et ettevõte teeb kõik endast sõltuva, et edaspidi kulgeks laste sõidud turvaliselt ja bussid liiguksid vastavalt sõidugraafikule. "Samas peame arvestama kiiresti muutuvate ilmastikuoludega, mis muudavad sõiduteed kohati väga libedaks ja just ohutust silmas pidades peab bussijuht sellises olukorras valima aeglasema sõidukiiruse," lausus Sarapuu juunior.