Ühistransport

17.06.20

Valla ühistransporti korraldab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.

Kontakt

 

  Telefon  E-post: Koduleht
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 640 6780 info@ytkpohja.ee www.ytkpohja.ee
Sõidukaartide taotlemine 600 3869  Kadri.Kelgo@harku.ee  
Valla siseliinide vedaja (GoBus AS) 12012 https://gobus.ee
Lääne 2 vedaja SEBE AS 602 2555 harjuinfo@sebe.ee www.sebe.ee

 

Sõiduplaanid on nähtavad www.peatus.ee 

 

Valla siseliinide (õpilasliinid) sõidugraafikud: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10
 

Sõidusoodustused õpilastele

Kõigile põhi-, keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatele õpilastele on siseliinidel ja maakonna avalikel liinidel sõitmine tasuta. Tasuta saavad sõita õpilased, kellel on elektrooniline õpilaspilet või ühiskaart, millega sõit valideerida.

Kuna 1. juulist kehtib Harjumaa avalikel bussiliinidel nulleurone piletihind kuni 19-aastastele noortele, siis 20-aastastel ja vanematel üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutsekoolis õppivatel õpilastel tuleb esitada vastavasisuline avaldus. Kõigil (sh alla 20-aastastel õpilastel) põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatel õpilastel tasuta sõiduks ühistranspordi avalike rongiliinidega esitada avaldus valla veebilehe kaudu.

Tasuta sõidu õiguse eelduseks on õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha paiknemine Harku vallas. Tasuta sõitu saab taotleda kooli ja elukoha vahelisel marsruudil.

« Tagasi

Kommertsliin 207 lõpetab

1. oktoobrist lõpetab seoses sõitjate vähesusega Tallinn-Rannamõisa-Suurupi liinil sõitmise kommertsliin 207.

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse (ÜTK) andmetel on reisijate liiklemine kommertsliiniga vähenenud seoses 1. juulist osaliselt tasuta olevate avalike bussiliinidega. Harku vallas suurenes augustis bussireisijate arv võrreldes eelmise aasta sama ajaga ligi kolmandiku võrra.

Kommertsliin 207 vähendas väljumiste arvu juba 1. juunist. ÜTK on Tallinn-Suurupi liinile nr 129 seoses nõudluse suurenemisega lisatud lisa ringe. Liin nr 129 liigub tööpäeval 22 ringi ja nädalavahetusel 10 ringi.

Kommertsliin sõidab Kallaku ja Liivakivi teed mööda, mis on suurele bussile ohtlik marsruut. Koostöös ÜTK ja kommertsliini esindajatega otsime võimalikke lahendusi kommertsliini marsruudi asendamiseks või jätkamiseks.

Soovitame piirkonna elanikel avalike bussiliinideni jõudmiseks kasutada peatust Muraste, kuhu viib valgustatud kõnnitee või Suurupi tee ja Liivakivi tee ristmikul asuvat peatust Tempo.