Ühistransport

Valla ühistransporti korraldab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.

Kontakt

 

  Telefon  E-post: Koduleht
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 640 6780 info@ytkpohja.ee www.ytkpohja.ee
Sõidukaartide taotlemine 600 3869  Kadri.Kelgo@harku.ee  
Valla siseliinide vedaja (GoBus AS) 12012 https://gobus.ee
Läänesuund, Kloogaranna maantee, vedaja Hansabuss 58502775 liinid@hansabuss.ee  https://www.hansabuss.ee/ 
Läänesuund, Paldiski maantee, vedaja SEBE AS 602 2555 harjuinfo@sebe.ee www.sebe.ee

 

Harku valla siseliinide (õpilasliinid): H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11 ja H11A sõidugraafikud on nähtavad www.peatus.ee 

 

Sõidusoodustused õpilastele

Kõigile põhi-, keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatele õpilastele on siseliinidel ja maakonna avalikel liinidel sõitmine tasuta. Tasuta saavad sõita õpilased, kellel on elektrooniline õpilaspilet või ühiskaart, millega sõit valideerida.

Kuna Harjumaa avalikel bussiliinidel kehtib nulleurone piletihind kuni 19-aastastele noortele, siis 20-aastastel ja vanematel üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutsekoolis õppivatel õpilastel tuleb esitada vastavasisuline avaldus. Kõigil (sh alla 20-aastastel õpilastel) põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatel õpilastel tasuta sõiduks ühistranspordi avalike rongiliinidega esitada avaldus valla veebilehe kaudu.

Tasuta sõidu õiguse eelduseks on õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha paiknemine Harku vallas. Tasuta sõitu saab taotleda kooli ja elukoha vahelisel marsruudil.

« Tagasi

23. septembril toimuv Meriküla spordipäev toob muudatused õpilasliinide sõiduplaanides

Hommikused liinid H2, H11 ja H11A väljuvad ja sõidavad kehtivate sõiduplaanide alusel ning lõpetavad Tabasalus „Kooli" peatuses.

H2: 8.07 Muraste kool – 8.19 Kooli
H11: 8.16 Muraste kool - 8.27 Kooli
H11A: 8.22 Muraste kool – 8.34 Kooli
 
Õhtusetel väljumistel jäävad ära H11 ja H11A tavapärased väljumised ning kasutada saab avalikke liine ning teisi H-liine, mille sõiduplaanid on kättesaadavad www.peatus.ee 
 
12:54 väljub Tabasalu peatusest liin 129, mis sõidab Suurupisse.
13:36 väljub Tabasalu liin 108, mis sõidab Muraste kaudu Vääna-Jõesuusse ja Keila-Joani.
14:26 Kooli peatusest saab sõita liiniga H10 Murastesse ja Väänasse.
14:51 Kooli peatusest saab sõita liiniga H9 Suurupi suunas.
15:20 Kooli peatusest saab sõita liiniga H7 Muraste, Suurupi ja Vääna-Jõesuu suunas.
15:54 Kooli peatusest liiniga H5 saab sõita Muraste suunas.
16:42 Kooli peatusest liiniga H4 saab sõita Muraste, Suurupi ja Vääna-Jõesuu, Naage poole.