Ühistransport

Valla ühistransporti korraldab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.

Kontakt

 

  Telefon  E-post: Koduleht
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 640 6780 info@ytkpohja.ee www.ytkpohja.ee
Sõidukaartide taotlemine 600 3869  Kadri.Kelgo@harku.ee  
Valla siseliinide vedaja (GoBus AS) 12012 https://gobus.ee
Läänesuund, Kloogaranna maantee, vedaja Hansabuss 58502775 liinid@hansabuss.ee  https://www.hansabuss.ee/ 
Läänesuund, Paldiski maantee, vedaja SEBE AS 602 2555 harjuinfo@sebe.ee www.sebe.ee

 

Harku valla siseliinide (õpilasliinid): H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11 ja H11A sõidugraafikud on nähtavad www.peatus.ee 

 

Sõidusoodustused õpilastele

Kõigile põhi-, keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatele õpilastele on siseliinidel ja maakonna avalikel liinidel sõitmine tasuta. Tasuta saavad sõita õpilased, kellel on elektrooniline õpilaspilet või ühiskaart, millega sõit valideerida.

Kuna Harjumaa avalikel bussiliinidel kehtib nulleurone piletihind kuni 19-aastastele noortele, siis 20-aastastel ja vanematel üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutsekoolis õppivatel õpilastel tuleb esitada vastavasisuline avaldus. Kõigil (sh alla 20-aastastel õpilastel) põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatel õpilastel tasuta sõiduks ühistranspordi avalike rongiliinidega esitada avaldus valla veebilehe kaudu.

Tasuta sõidu õiguse eelduseks on õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha paiknemine Harku vallas. Tasuta sõitu saab taotleda kooli ja elukoha vahelisel marsruudil.

« Tagasi

Probleemid maakondlikel avalikel bussiliinidel

Möödunud nädalal oli taas probleeme Harku valla avalike liinide teenindamisega. Mured jõudsid nii MTÜ-ni Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, Harku vallavalitsuse kui ka ATKO Liinid OÜ-ni.

Maakonna avalike liinide (nt 108, 118, 129) teenindamise eest vastutab MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (edaspidi ÜTK). "Rikkumised on suured ja olulised, samuti ei ole aktsepteeritavad praegu esitatud selgitused ärajäämiste kohta. Lisaks on olnud situatsioone, kus veootstel puudub üldse selgitus ärajäämise kohta," tõdeb rikkumisi liiniveo eest vastutava ÜTK büroojuht Sirly Miltop.

"Pooleli on probleemidele lahenduste otsimine. Täna hommikul toimus ÜTK kontoris osapoolte (ÜTK ja ATKO Liinid OÜ – toim) esindajate kohtumine. Kuna mitmed asjad jäid lahtiseks, jätkub kohtumine õhtupoolikul, et ettevõte saaks tutvustada oma parandusmeetmete kava lepingu täitmise vallas," kinnitas Miltop.

Vallavalitsus on elanike muredega kursis, kuid valla käed jäävad olukorras lühikeseks. "Probleemid on ilmnenud maakonna avalikel bussiliinidel. Nende haldamisega tegeleb ÜTK ja vallal puudub otsene seos ning õigus selles suhtes otsuseid teha. Saame vaid kaasa rääkida ja ettepanekuid esitada. Sellest hoolimata kinnitame, et kõik vallavalitsusse laekunud mured on edastatud õigetele inimestele. Samuti on vallavalitsus esitanud ÜTK-le soovi, et nad jätkaksid võimaluste otsimist uue liinivedaja leidmiseks," kinnitas vallavanem Erik Sandla.

Probleemide lahendamiseni

Küsimusele, kuidas edasi, vastab Miltop järgmiselt: "Antud olukorras saame inimestele soovitada  lähtuda olemasolevatest alternatiivsetest võimalustest ehk käituda vastavalt ühistranspordiseaduse §-le 69. Ehk vastavalt lõikele kasutada taksoteenust ja sõidu lõppedes säilitada kassatšekk, mille juht väljastab, ning esitada see ATKO Liinid OÜ-le tasumiseks.

On arusaadav, et pikas perspektiivis ei ole antud lahendus vastuvõetav, kuid praegu on olukord, kus ATKO Liinid OÜ on oma teenusega äärmiselt kehv ja ebausaldusväärne."

Lahenduseni jõudmiseni on jätkuvalt oluline õigete instantside teavitamine. Kõige operatiivsemalt saab bussiliinide hilinemiste kohta lisainformatsiooni bussifirma ATKO Liinid OÜ infotelefonil 641 8218 ja e-posti aadressil grete.alviste@atko.ee. Samuti on oluline, et ühistranspordiga seotud teave jõuaks kohe ka Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse e-posti aadressile info@ytkpohja.ee. Kui on tegemist valla siseliinidega (H-liinidega), oleks hea edastada e-kiri ka Harku vallavalitsuse e-posti aadressile harku@harku.ee. Juhul, kui näete liinil sõitmas tehniliselt mittekorras bussi, helistage esimesel võimalusel hädaabinumbril 112.

Harku Vallavalitsus

 

Ühistranspordiseadus:
§ 69 Sõidu katkemine. (1) Sõidu katkemisel liiniveol, välja arvatud linnaliinil, on sõitjal õigus kasutada sihtpunkti jõudmiseks teisi ühissõidukeid samal liikumisteel. Sõidu katkestanud vedaja tasub sõitja sihtpunkti toimetanud vedajale tema nõudmisel selle eest mõistlikku tasu.