Ühistransport

Valla ühistransporti korraldab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.

Kontakt

 

  Telefon  E-post: Koduleht
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 640 6780 info@ytkpohja.ee www.ytkpohja.ee
Sõidukaartide taotlemine 600 3869  Kadri.Kelgo@harku.ee  
Valla siseliinide vedaja (GoBus AS) 12012 https://gobus.ee
Läänesuund, Kloogaranna maantee, vedaja Hansabuss 58502775 liinid@hansabuss.ee  https://www.hansabuss.ee/ 
Läänesuund, Paldiski maantee, vedaja SEBE AS 602 2555 harjuinfo@sebe.ee www.sebe.ee

 

Harku valla siseliinide (õpilasliinid): H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11 ja H11A sõidugraafikud on nähtavad www.peatus.ee 

 

Sõidusoodustused õpilastele

Kõigile põhi-, keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatele õpilastele on siseliinidel ja maakonna avalikel liinidel sõitmine tasuta. Tasuta saavad sõita õpilased, kellel on elektrooniline õpilaspilet või ühiskaart, millega sõit valideerida.

Kuna Harjumaa avalikel bussiliinidel kehtib nulleurone piletihind kuni 19-aastastele noortele, siis 20-aastastel ja vanematel üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutsekoolis õppivatel õpilastel tuleb esitada vastavasisuline avaldus. Kõigil (sh alla 20-aastastel õpilastel) põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatel õpilastel tasuta sõiduks ühistranspordi avalike rongiliinidega esitada avaldus valla veebilehe kaudu.

Tasuta sõidu õiguse eelduseks on õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha paiknemine Harku vallas. Tasuta sõitu saab taotleda kooli ja elukoha vahelisel marsruudil.

« Tagasi

Kommertsliinist 207 ja ühistranspordi järelevalvest

Harku vallavalitsuse esindajad kohtusid bussiettevõtjatega ning Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega (ÜTK).

Seoses sõitjate vähesusega lõpetas oktoobrist TallinnRannamõisa-Suurupi liinil sõitmise kommertsliin 207. Peale läbirääkimisi kommertsliin nr 207 ja liini 237 vedajatega ning kohtumist ÜTKga tehti otsus, et hetkel Suurupis Kallaku ja Liivakivi tee piirkonda uut bussiliini ei avata. Uut hanget ettevalmistades vaadatakse üle liinimarsruudid ja tehnilised nõudmised ning võimalusel seatakse tingimuseks väikebusside olemasolu. Kommertsliini 207 puudumisel jääb teenindamata üks bussipeatus, ülejäänud peatused katavad avalikud liinid. ÜTK on Tallinn-Suurupi liinile nr 129 lisanud täiendavaid bussiringe: tööpäevadel 22 ringi (varem 8) ja nädalavahetusel 10 ringi (varem 4). Tulenevalt busside täituvusest vaadatakse bussiliinid üle ning vajadusel lisatakse ringe veelgi.

10. septembril viis politsei ja Maanteeamet läbi ühissõidukite kontrollreidi, mille käigus tuvastati bussides mitmeid puuduseid. Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus määras vedajale (OÜ ATKO Liinid) riigihanke lepingu kohaselt maksimum summas rahalise trahvi. Juhul kui järgnevate kontrollreidide käigus tuvastatakse samaväärne rikkumine, on ÜTKl õigus alustada lepingu lõpetamise protsess.

Nii ÜTK kui Harku vallavalitsus soovitavad, et juhul kui kodanikud märkavad olukordi, kus ühistranspordis võib esineda oht sõitjatele, pöörduda kohe politsei poole. Samuti on oluline, et ühistranspordiga seotud info jõuaks kohe ka kas Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusesse (info@ ytkpohja.ee) või Harku vallavalitsusse (harku@harku.ee).