Ühistransport

Valla ühistransporti korraldab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.

Kontakt

 

  Telefon  E-post: Koduleht
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 640 6780 info@ytkpohja.ee www.ytkpohja.ee
Sõidukaartide taotlemine 600 3869  Kadri.Kelgo@harku.ee  
Valla siseliinide vedaja (GoBus AS) 12012 https://gobus.ee
Läänesuund, Kloogaranna maantee, vedaja Hansabuss 58502775 liinid@hansabuss.ee  https://www.hansabuss.ee/ 
Läänesuund, Paldiski maantee, vedaja SEBE AS 602 2555 harjuinfo@sebe.ee www.sebe.ee

 

Harku valla siseliinide (õpilasliinid): H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11 ja H11A sõidugraafikud on nähtavad www.peatus.ee 

 

Sõidusoodustused õpilastele

Kõigile põhi-, keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatele õpilastele on siseliinidel ja maakonna avalikel liinidel sõitmine tasuta. Tasuta saavad sõita õpilased, kellel on elektrooniline õpilaspilet või ühiskaart, millega sõit valideerida.

Kuna Harjumaa avalikel bussiliinidel kehtib nulleurone piletihind kuni 19-aastastele noortele, siis 20-aastastel ja vanematel üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutsekoolis õppivatel õpilastel tuleb esitada vastavasisuline avaldus. Kõigil (sh alla 20-aastastel õpilastel) põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatel õpilastel tasuta sõiduks ühistranspordi avalike rongiliinidega esitada avaldus valla veebilehe kaudu.

Tasuta sõidu õiguse eelduseks on õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha paiknemine Harku vallas. Tasuta sõitu saab taotleda kooli ja elukoha vahelisel marsruudil.

« Tagasi

Uuel ekspressliinil 180E on tavapärasest erinevad piletihinnad

Alates 1. veebruarist sõidab Harjumaal Eesti esimene ekspress maakonnaliin 180E marsruudil Tabasalu – Tallinn – Maardu. Et liin oleks kiirem on sellel võrreldes tavaliinidega vähem peatuseid ning kehtima hakkab ekspressliini piletihind.

Kasutusele võetakse kogu liini ulatuses kehtiv ekspressliini validaatoripilet, mille hind on e-rahaga ostes 1,28 eurot, soodushind 0,64 eurot. Sularaha eest ostes on üksikpileti hinnaks 3 eurot, sooduspileti võimalust sularahatehinguna puudub.

Soodushinnaga pileteid müüakse ainult isikustatud Ühiskaardile ja soodustuse õigus on alla 20-aastastel ja üle 63-aastastel sõitjatel. Eelpool nimetatud sõitjatel on võimalus soetada eelmüügist (www.pilet.ee) ka sooduskuupilet hinnaga 12 eurot.

Ühe tsooni pileteid ekspressbussis ei müüda ja need ka ei kehti kuupiletina valideerides. Samamoodi ei ole võimalik siseneda ühe tsooni perioodipiletiga, vaid tuleb osta eraldi ekspressliini pilet. Liinil kehtivad kõik perioodipiletid, mis kehtivad esimeses JA teises tsoonis.

Liinil kehtib tasuta sõidu õigus ühistranspordiseaduse alusel ning kõikidele keskmise ja raske puudega isikutele, puuduva töövõimega isikutele, osalise töövõimega isikutele, töövõimetuspensionäridele, sügava puudega isiku saatjatele.

Piletiinfo: https://www.ytkpohja.ee/piletite-hinnad

Graafikud: www.peatus.ee