Uudised ja teated

« Tagasi

Alates sügisest vabastus jäätmeveost

Kui teile kuuluval kinnistul on olemas kehtiv talvine vabastus kuni suveni ja soovite ka sügisest uut vabastust, tuleb esitada jäätmeveost vabastuse avaldus alates 01.08.2019 e-posti aadressile harku@harku.ee.

Vastavalt Harku valla jäätmehoolduseeskirja § 26 lg-le 3 kontrollib vallavalitsuse arendus- ja haldusosakond taotluses esitatud põhjenduste õigust ning kinnistut kohapeal olemaks veendunud, et kinnistul ei elata või et kinnistut ei kasutata. Vabastus vormistatakse korraga üheks talviseks perioodiks.

Lisainfo ja tingimused on kättesaadavad veebiaadressil www.bit.ly/VJV2019 ning heakorraspetsialisti e-posti aadressil Brigita.Perm@harku.ee või telefonil 600 3866.

Brigita Perm
Heakorraspetsialist