Uudised ja teated

« Tagasi

Algas raierahu ja istutusperiood

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kuulutas seoses lindude ja loomade pesitsusajaga välja kuni 15. juunini kestva raierahu, metsas jätkatakse sel perioodil istutamis- ja metsahooldustöödega.

Raierahu kehtestamisega välditakse eelkõige vanades metsades elavate lindude ja loomade häirimist sigimisperioodil. Lageraiet raierahu ajal ei tehta. Erandiks on haiguste ja kahjurite leviku ärahoidmiseks tehtavad raied kahjustatud metsades ja kuivades puhtmännikutes.

RMK korraldab raierahu perioodil metsaistutust, noorendike hooldamist, metsasihtide, -teede ning kuivendussüsteemide korrastamist. Tänavu istutatakse riigimetsa 21 miljonit puud, noore metsa hooldamist tehakse 42 270 hektaril ja teid hööveldatakse 7400 kilomeetrit.

Lisainfo: www.rmk.ee

Riigimetsa Majandamise Keskus