Uudised ja teated

« Tagasi

Avati projekti "Kodud tuleohutuks" 2020 taotlusvoor

Harku Vallavalitsus koostöös Päästeametiga kuulutas jaanuari alguses projekti "Kodud tuleohutuks" raames välja avatud taotlusvooru. Tuleohutuse tagamiseks vajalike tööde rahastamistaotlusi saab esitada kuni 2. veebruarini 2020.
 
Eestis põleb eluhooneid aastas ligikaudu sama palju kui ka Põhjamaades, kuid tules hukkub meil kolm-neli korda rohkem inimesi. See tähendab, et liiga paljud Eesti kodud ei ole nende elanikele ohutud. Neis samades kodudes üksi elavad eakad või sotsiaalselt mittetoimetulevad inimesed on Päästeameti üks suurimaid proovikivisid, sest 2019. aasta tulesurmade statistika kohaselt on kõige sagedasem tules hukkunu üksi elav vanemaealine ning see trend pigem jätkub. 2019. aastal põles kokku 1135 hoonet, milles hukkus 44 inimest. Mitmel tules hukkunul puudus kõige esmasem elupäästja – suitsuandur. Ainus, mis tulekahju õigel ajal avastada aitab, on töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur. Peamiselt tekkisid kodutulekahjud elektriseadmete kasutamisest või riketest elektriseadmetes, lisaks leidis aset ka küttesüsteemiga seotud tulekahjusid.
 
Eestis on endiselt tuhandeid kodusid, mis on Päästeameti andmetel tuleohtlikud ning vajavad kindlustunnet, et neid ei ole nende murega üksi jäetud. Eelneval projekti perioodil sai korda tehtud 663 kodu üle Eesti ning oluline on selle tööga jätkata.
 
Projekti sihtrühm: inimene, kelle kodus hakatakse projekti raames töid teostama peab olema kinnisturaamatu andmetel kodu omanik ja rahvastikuregistri andmetel elama sellel pinnal või on alaliselt pinnal elav isik, kuid kelle kinnistu omanik on tema lähisugulane või hõimlane, kes võimaldab alalisel elanikul sellel pinnal elada vähemalt 3 aastat ning on võimeline seda kirjalikult tõendama.
 
Leibkonnad, kes kuuluvad projekti sihtrühma: toimetulekuraskustes leibkonnad, lasterikkad pered, puuetega inimesed, eakad (eelkõige üksi elavad). Erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks on hiljuti juhtunud tulekahju).
 
Projekti raames teostatavad tegevused on järgmised: olemasoleva küttekolde parandamine, vana küttekolde lammutamine ning uue ehitamine, korstnapühkimise teenus, esmased tulekustutusvahendid, eksperthinnang, elektrisüsteemi parandamine, elektriaudit, gaasiseadmete parandamine, uue gaasiseadme ehitus.
 
Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn, tel 600 3867, e-post tiia.spitson@harku.ee või sotsiaalhoolekande spetsialist Jelena Mosin, tel 606 3837, e-post jelena.mosin@harku.ee