Uudised ja teated

« Tagasi

Edaspidi vaid e-arved

Vastavalt riigikogus 20. veebruaril heaks kiidetud raamatupidamisseaduse seadusele saab alates 1. juulist avalikule sektorile saata ainult e-arveid.

E-arve on masinloetav arve, mis sisestatakse süsteemi üks kord ja milles olevad andmed on arvutite vahel masinloetavad.

Kõik ettevõtted ja organisatsioonid saavad saata Registrite ja Infosüsteemide Keskuse e-arveldaja keskkonnas avalikule sektorile e-arveid tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult. E-arveldaja on liidestunud Eestis tegutsevate operaatoritega ja e-arveid on võimalik saata kõigile, olenemata sellest, milline on vastuvõtva asutuse e-arvete käitleja.