Uudised ja teated

« Tagasi

Harku valla esmamainimise 150. ja taasasutamise 27. aastapäev

Laupäeval, 17. novembril toimus Meriküla spordi- ja õppekeskuses Harku valla esmamainimise 150. ja taasasutamise 27. aastapäevale pühendatud vastuvõtt.

Volikogu esimees Kalle Palling ja vallavanem Erik Sandla tervitasid külalisi pidulikuks sätitud Meriküla kompleksis, kätlesid ja lõid kokku šampanjaklaase. Päevajuht Marek Sadam palus külalised lauda ja ühiselt lauldi Eesti hümni. Seejärel kõlasid volikogu esimehe ja vallavanema tervitussõnad.

Oma tänusõnad ütles peaminister Jüri Ratas ning naaberomavalitsuste esindajad.

Üllatusesinejateks oli Märt Agu tantsugrupp, mis tipnes tõeliselt suurejoonelise žestiga – rahvatantsijaid tõid lavale Astrid Väizene, kellele anti kultuurielu edendamise eest rahvatantsu alal Erna ja Juhan Tui stipendium.

Harku valla konkursi „Kaunis kodu" raames astus lavale Aiaseltsi esindaja Liivi Mäekallas, kes avaldas konkursi võitjad – aasta kaunimaks koduaiaks sai perekond Estra aed Väänas, Eva Luigase eripreemia pälvis perekond Helde koduaed Ilmandus.

Palling ja Sandla tänasid Harku valla kauaaegseid spetsialiste Tiia Spitsõnit ja Lembe Reimanit. EV100 raames tammikute rajamise eest tunnustati Liivi Mäekallast ja lasteaeda Tibutare. Traditsioonilise, öömatka juurutamise eest tänati Muraste külaseltsi ja Kaitseliidu Harku Rannikukaitse Üksikkompaniid. Valla tänukirja sai ettevõtja, 2018. Aasta põllumehe tiitliga pärjatud Jaan Metsamaa, kes on Kumna külas tegutsenud üle 25 aasta.

Harku valla teenetemärgid pälvis Mai Ainsalu pikaaegse muusikaelu edendamise eest ja Andres Anvelt, kes osales endise Muraste Politsei- ja Piirivalvekolledži kinnistu (Meriküla spordi- ja õppekeskus) valla omandisse saamise protsessis.

Õhtu lõppes tantsuga, mille tõmbas käima ansambel Onud. Aitäh kõikidele pidulistele!

Tunnustused

Harku Aiaseltsi tunnustused

Harku Aiaselts tunnustas perekond Estrat tiitliga Harku valla kaunis kodu 2018.

Eva Luigase eripreemia sai perekond Heldre.

 

Vallavanema tänukirjad

Vallavanema tänukirja pikaajalise ja pühendunud töö eest sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajana sai Tiia Spitsõn

Tiia täidab oma valdkonna tööülesandeid väga eeskujulikult ja omab selles osas kõrget missioonitunnet.

Töötanud sotsiaalvaldkonnas üle 40 aasta, sellest pea 15 aastat Harku vallas, on Tiia näol tegemist karismaatilise inimesega, kes armastab tõeliselt oma tööd ja seda tingimusteta.

                                                                      

Vallavanema tänukirja kohusetundliku ja pikaajalise töö eest arendus- ja haldusosakonna keskkonna spetsialistina sai Lembe Reiman

Lembe on oma tööalastes ülesannetes väga kohusetundlik, täpne, töökas ja asjatundlik.

Oma pikaaegse kogemuse ja erialaste teadmistega on Lembe olnud abiks paljudele kaastöötajatele ning kõnelejaks mitmetel keskkonnaalastel debattidel.

Samuti andis Lembe Reiman panuse Harku valla uute huvipunktide loomisesse ja Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud tammiku valmimisse.

 

Vallavanema tänukirja Eesti Vabariik 100 raames Tibutare tammiku valmimise eest sai Tibutare Lasteaed

Tibutare lasteaia Muumide ja Nakside rühma lapsed korjasid 2013. aastal Kadrioru pargist tammetõrusid ja kasvatasid neist tammed. 2017. aasta sügisel istutati puud Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteel Tiskre ringi piirkonda kergliiklustee ja maantee vahele rajatud kuuele istutusalale. Lisaks tammedele pandi 2017. aastal maha ka sibullilled, mis tänavu, Eesti Vabariigi 100. sünniaastal tee ääres õitsesid. Käesoleva aasta suvel andis lasteaia kollektiiv koos aiandushuvilise Liivi Mäekaldaga oma panuse istutusalade esteetiliseks muutmiseks püsililledega.

Tänu Tibutare Lasteaia ettevõtmistele on Harku valla idavärav saanud uue ilme, mida saavad nautida ka tulevased põlved.

 

Vallavanema tänukirja Eesti Vabariik 100 raames peaministrite tammiku ning Tibutare tammiku valmimise eest sai Liivi Mäekallas

Liivi Mäekallas andis oma panuse koostöös Tibutare lasteaiaga Harku valla uue huvipunkti - Tibutare tammiku - valmimisse, kavandas Tiskre ringi piirkonnas kuus istutusala, kuhu pandi kasvama tammed. Istutusalad on valla lipuvärvides  - sini-valgete õitega lilled ja rohttaimed pakuvad silmailu kevadest sügiseni. Ta istutas ja hooldas taimi, et need kuiva suve jooksul ellu jääksid.

 

Vallavanema tänukirja põllumajanduse edendamise eest sai ettevõtja Jaan Metsamaa

Harku valla põllumajandusettevõtja, aasta põllumehe tiitliga pärjatud Jaan Metsamaa on Kumna külas tegutsenud üle 25 aasta. Aktsiaselts Metsaküla Piim alustas 1990. aastal kunagises Ranna sovhoosi lagunenud laudakompleksis. Aastatega on ta rajanud moodsa laudakompleksi, kus kõik hooned on kas uusehitised või korralikult renoveeritud.

Samuti on tegemist ettevõtjaga, kes annab põllumajandushuvilistele noortele tööd.

 

Vallavanema tänukirja Harku valla traditsiooniks kujunenud öömatka korraldamise eest said  Muraste Külaselts ja Kaitseliidu Harju Maleva Harku Rannikukaitse Üksikkompanii

Muraste Külaseltsi ja Kaitseliidu Harku Rannikukaitse Üksikkompanii eestvedamisel on juba kaheksa aastat toimunud Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud öömatk. Aastate eest alguse saanud ettevõtmisest on kujunenud kaunis traditsioon, mis toob igal aastal üha enam inimesi kokku.

 

Preemia

Astrid Väizene sai Erna ja Juhan Tui stipendium 2018 teenete eest Harku valla kultuurisündmuste korraldamisel

Astrid Väizene on kultuurielu edendaja Harku vallas rahvatantsu alal. Ta on loonud  rahvatantsurühmasid täiskasvanutele, lastele ning mudilastele. Tabasalu Ühisgümnaasiumi segarahvatantsurühm Kirju Vöö saavutas noorte tantsupeol "Mina jään" ettetantsimisel maksimumpunktid ning naisrahvatantsurühm Harku Harakad võitis üle-Eestilisel XI naisrühmade võistutantsimisel 3. koha, millega kaasneb järgmise võistutantsimise korraldamise au Harku vallale.

      

Teenetemärgid

Harku valla teenetemärgi sai Mai Ainsalu

Mai Ainsalu on 1998. aastast Tabasalu Muusikakooli õppealajuhataja, hinnatud muusikaloo- ja solfedžoõpetaja, koorijuht;  2001. aastal taasasutas Tabasalu Kammerkoori ja on selle juht tänaseni. Koor on etendanud olulist rolli Harku valla kultuurielus ja edukalt osalenud kõikidel üldlaulupidudel, mitmetel koorikonkurssidel ja festivalidel, sealhulgas välisriikides; 20 aasta jooksul on olnud Harku valla paljude kontsertide ja muusikasündmuste pea- või kaaskorraldaja; Ta on olnud kõigi Harku Valla Laululapse konkursside peakorraldaja ja igasuvise väga populaarse muusikalaagri korraldaja.

 

Harku valla teenetemärgi sai Andres Anvelt               

Andres Anvelt on andnud oma panuse nii vallaelaniku kui siseministrina Harku valla elukeskkonna paremaks muutmisesse, olles tegev endise Muraste Politsei- ja Piirivalvekolledži kinnistu (Meriküla Spordi- ja Õppekeskus) valla omandisse saamise protsessis. Meriküla kompleks pakub elanikele huvitegevuse ja vaba aja veetmise jaoks paremad võimalused.