Uudised ja teated

« Tagasi

Harku valla kriisikomisjoni otsuste kokkuvõtted

8. mai 

 • Aavada avalikud mänguväljakud, välijõusaalid ja skatepargid esimesel võimalusel alates 8. maist. Korraldada välijõusaalide inventari nõuetekohane märgpuhastamine vähemalt üks kord ööpäeva jooksul. Kõigil külastajatel palutakse kinni pidada 2-meetrise distantsi hoidmise nõudest ja teistest eriolukorra ajal kehtivast reeglitest.
 • Kiita heaks lasteaedade eriolukorrast väljumise plaan.

28. aprill

 • Mitte avada Harku vallas asuvaid välijõusaale kasutamiseks enne eriolukorra lõppu.
 • Vallavalitsuse teenistujatel asuda järk-järgult naasma tööle vallamajja alates 11.05.
 • Vallal mitte korraldada avalikke üritusi kuni 31. augustini.

23. märts

 • Suletakse kõik valla avalikud mänguväljakud takistamaks koroonaviiruse levikut.
 • Laste puuduse tõttu suletakse Harkujärve lasteaed. Teenusele soovi avaldavad lapsevanemad suunatakse Alasniidu lasteaeda.

17. märts

 • Tabasalu Teelahkme lasteaed suletakse kaheks nädalaks, kuna ühe lapse koroonaviiruse proov osutus positiivseks.
 • Alates 16. märtsist kuni olukorra normaliseerumiseni (eriolukorra lõpuni) ei esitata Harku valla munitsipaallasteaedade ning Tabasalu Lastehoiu kohatasu eest lapsevanematele arveid.
 • Vabastada eralastehoidude teenuseid kasutavad lapsevanemad kohatasu maksmisest vallale kuni olukorra normaliseerumiseni (eriolukorra lõpuni).

16. märts 

 • Alates 17.03 avada ainult üks rühm järgmistes lasteaedades: Tabasalu Tibutare lasteaed, Harku lasteaed, Tabasalu Teelahkme lasteaed, Rannamõisa lasteaed, Pangapealse lasteaed, Alasniidu lasteaed, Harkujärve lastaed. Teised lasteaiad jäävad suletuks.
 • Peatada ka kinnisel meetodil raamatute väljastamine ja vastuvõtmine Tabasalu Raamatukogus. Raamatukogu jääb suletuks.
 • Vallavalitsuse töö korraldada ringi selliselt, et teenistujad saaksid võimalusel kodust töötada. Eelkõige võimaldada kodukontoris töötada riskigruppi jäävatel teenistujatel.

13. märts

 • Alates 16. märtsist peatavad ajutiselt töö järgmised lasteasutused: Tabasalu lastehoid (asenduslasteaed on Tabasalu Tibutare lasteaed), Vääna Mõisakooli lasteaed (asenduslasteaed on Pangapealse lasteaed), Alasniidu lasteaia Järvekalda maja (asenduslasteaed on Alasniidu lasteaed).
 • OÜ Strantum peatab Tabasalu spordikompleksi kasutamise alates 16. märtsist õpilaste treeningute läbiviimiseks määramata ajaks. 
   

*** 12. märtsi hilisõhtul kuulutas Vabariigi Valitsus välja eriolukorra, et tõkestada koroonaviiruse levikut Eestis. ***

12. märts

 • Seoses koroonaviiruse nakkuse leviku ennetamisega minna valla koolides üle koduõppele alates 16.03.2020 kuni olukorra normaliseerumiseni.
 • Seoses koolide üleminekuga koduõppele, korraldada ümber koolibusside tegevused.
 • Lasteaedade töö jätkub, kuid anda tungiv soovitus last lasteaeda mitte viia.
 • Peatada alates 16.03.2020 Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse, sealhulgas valla noortekeskuste ja Tabasalu Muusikakooli töö kuni olukorra normaliseerumiseni.
 • Tühistanud kodanike planeeritud vastuvõtud. Elanike nõustamine toimub tavapärastel vastuvõtuaegadel esmaspäeviti kell 14.00-18.00 ja neljapäeviti kell 09.00-12.30 teenistujate telefoni ja e-kirja teel.

10. märts

 • Suunis valla hallatavatele asutustele: mitte planeerida järgneva kahe kuu jooksul lähetusi, reise ja ekskursioone Terviseameti poolt märgitud koroonaviiruse riskipiirkondadesse. Võimalusel jälgida ka välisministeeriumi mittesoovituslike riikide nimekirja.
 • Juba kavandatud reiside puhul tuleb veenduda, et reisi toimumise hetkel ei oleks sihtriik Terviseameti riskihinnangust lähtuvalt kantud koroonaviiruse riskipiirkondade nimekirja.