Uudised ja teated

« Tagasi

Harku valla projektipõhise tegevuse taotlemine

2019. aasta Harku valla projektipõhise tegevuse toetuse taotlused tuleb vormistada 1. oktoobriks 2018. a läbi elektroonse infosüsteemi (SPOKU), mille leiate: www.harku.ee/hko/taotlemine

Toetust võib taotleda valla haldusterritooriumil tegutsev füüsiline ja juriidiline isik, kellel ei ole võlgnevusi valla, Maksu- ja Tolliameti ja Äriregistri ees. Projekti kirjutamisel tuleb täita kõik lahtrid ja Teil tuleb kirjeldada sisulises kokkuvõttes põhjalikult projekti sisu, sest seda kõike hindab komisjon.  Kui Teil on planeeritud üle ühe tegevuse, siis tuleb esitada eraldi taotlus, kuna komisjon hindab tegevusi eraldi. Ja kindlasti planeeritud tegevuse aeg tuleb kirjutada konkreetselt. Pööran tähelepanu, et toetuse taotleja omafinantseeringu suurus ei tohi olla väiksem kui 10% valla poolt toetatava tegevuse eelarvest.

Infopäev projektipõhise tegevuse toetuse taotlemiseks

Kui Teile tundub, et soovite lisainfot uue elektroonse süsteemi kohta, siis ootan Teid või Teie organisatsiooni esindajat 17. septembril kell 14:30-15:30 Harku vallamajas. Kavas on uue elektroonse süsteemi tutvustamine.

Registreerimine infopäevale: krista.dreger@harku.ee.