Uudised ja teated

« Tagasi

Harku vallas jätkab valitsemist IRL-i ja Reformierakonna koalitsioon

Kohaliku omavalitsuse valimistel Harku vallavolikogusse 7 mandaati saanud erakond Isamaa ja Res Publica Liit ning 6 mandaati saanud Reformierakond allkirjastasid täna koalitsioonilepingu.

Harku valla valimistulemuste selgumise järel läbirääkimisi pidama asunud erakond Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) ning Eesti Reformierakond (RE) allkirjastasid 24. oktoobril koalitsioonilepingu. Vastavalt kokkuleppele nimetab vallavanema IRL ja volikogu esimehe Reformierakond. Tulevase vallavanemana nähakse senist abivallavanemat Erik Sandlat, vallavolikogu 9. koosseisu esimehena Riigikogu liiget Kalle Pallingut. Senine Harku vallavanem Kaupo Rätsepp jätkab tööd volikogu liikmena.

Koalitsioonilepingus aastateks 2017-2021 seavad IRL ja Reformierakond eesmärgiks kujundada Harku vallast inimsõbralik, majanduslikult tugev, aastaringse kultuurieluga, kiirelt arenev ja looduslikult kaunis vald. Ühtlasi on leppes seatud eesmärgid lahendamaks Harku valla jaoks olulisi probleeme, mis puudutavad väikelapsi ja peresid, kooliharidust ja vabaaja veetmise võimalusi, ettevõtlust, turvalisust, koduomanike kindlustunnet ja puhta looduskeskkonna säilitamist.

 

Suunad jäävad samaks

IRL Harku vallavanema kandidaadi  Erik Sandla sõnul jätkab IRL-i ja Reformierakonna liit üldjoontes samal kursil mis siiani. Veelgi enam pööratakse aga tähelepanu õpetajate ja tugipersonali hoidmisele: „Meil on uued ja heade tingimustega koolid ning lasteaiad, kus õpetajad teevad oma tööd südamega. Nende tööd tuleb ka vastavalt väärtustada. Seetõttu oleme seadnud ka leppe üheks eesmärgiks panustada õpetajate ja tugipersonali palgakasvu vähemalt Tallinnaga võrreldavale tasemele." Lisaks on plaanis asuda senisest rohkem toetama valla suurperesid: „Oleme kokku leppinud, et vabastame lasteaia kohatasust lasterikaste perede kõik lasteaiaealised lapsed."

Reformierakonna Harku vallavolikogu esimehe kandidaadi Kalle Palling märkis, et kõigi lasteaiaealiste lastega perede heaolu paraneb: „Alandame lapsevanematele seni kehtinud lasteaia kohamaksu omaosaluse määra alates 1. jaanuarist 2018 15 protsendilt 10 protsendile riigi poolt kehtestatud alampalgamäärast."

Veel on koalitsioonilepinguga seatud üheks oluliseks eesmärgiks tagada vallaelanikele parem ühistranspordiühendus nii vallas kui ka Tallinnaga. Vajadusel tellitakse täiendavad bussiliinid, mis võimaldaksid nii õpilastele kui ka tööinimestele parema bussiühenduse.

Ühtlasi leppis koalitsioon kokku tegutseda selle nimel, et Euroopa Liidu ning muude regionaalarengu fondide finantseerimisvõimalused sotsiaalse taristu loomisel saaks aktiivselt ära kasutatud.

Koalitsioonilepingu sisuga saab tutvuda SIIN.

 

Harku vallavolikogu 9. koosseisu esimene istung toimub 24. oktoobril kell 16.00. Istungil valitakse vallavolikogu esimees ja aseesimees ning kuulatakse ära vallavalitsuse lahkumispalve. Uue vallavalitsuse valib ja kinnitab ametisse sellest järgmisel istungil värske vallavolikogu.