Uudised ja teated

« Tagasi

Harku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi maakorraldaja ametikohale

Harku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi planeerimis- ja ehitusosakonna

MAAKORRALDAJA

ametikohale

 

See töö sobib sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid järgmistes tegevustes:

 • maade ostueesõigusega erastamisega ning riigimaale hoonestusõiguse seadmise toimingute teostamine;
 • kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise avalduste lahendamine;
 • maade tagastamise ja kompenseerimise toimingute teostamine;
 • maakorraldustoimingute teostamine;
 • õiendite väljastamine maareformi seisu ja maa omandi kuuluvuse kohta;
 • detailplaneeringute läbivaatamine ning kooskõlastamine;
 • aadressiandmete- ning maamaksu infosüsteemi korrastamine ja haldamine.

Ootame sind kandideerima, kui sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt geodeesia või maakorralduse erialal);
 • väga hea arvutikasutamise oskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel (suuline ja kirjalik), soovitav ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • võime eristada olulist mitteolulisest, oskust aega efektiivselt kasutada, võime pikka aega ja süstemaatiliselt tegelda ametiülesannete täitmisega;
 • kohusetunne ja meeskonnatööoskused.

Kasuks tuleb:

 • ArcGIS-i ning geodeesias ja projekteerimises kasutatavate joonestusprogrammide tundmine;
 • teadmised planeerimis- ja ehitusvaldkonna õigusaktidest.

Pakume sulle:

 • häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
 • täiendkoolitusi;
 • spordikompensatsiooni;
 • puhkust 35 kalendripäeva;
 • haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast;
 • huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
 • toetavat meeskonda.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Sinu CV-d ja vabas vormis kokkuvõtet Sinu tugevatest külgetest ning huvidest ootame hiljemalt 7. mai 2019 portaali CV-Online vahendusel või aadressile personal@harku.ee.

Lisainfo: planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja Taniel Vain, tel 600 3861; personalijuht Jana Laar, tel 600 3845.