Uudised ja teated

« Tagasi

Harku Vallavalitsus ootab oma meeskonda IT-spetsialisti

Harku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi IT-SPETSIALISTI ametikohale

See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid järgmistes tegevustes:

 • IT-lahenduste juurutamine;
 • infosüsteemide IT-toe ning -hoolduse osutamine;
 • infosüsteemide ja infotöötlusvahendite ning nende protsesside funktsioneerimise kindlustamine;
 • asutuste infoturbestrateegia elluviimine.

Pakume Sulle:

 • huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
 • täiendkoolitusi;
 • toetavat meeskonda;
 • soodsaid sportimisvõimalusi;
 • puhkust 35 kalendripäeva;
 • haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast.

Tule meie meeskonda, kui Sul on:

 • IT-alane kutse- või kõrgharidus (võib olla omandamisel);
 • heal tasemel eesti keele oskus, erialane inglise keel;
 • IT riist- ja tarkvara hea tundmine;
 • võime eristada olulist mitteolulisest, oskust aega efektiivselt kasutada, võime pikka aega ja süstemaatiliselt tegelda ametiülesannete lahendamisega;
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohustuste tulemuslik ja õigeaegne täitmine;
 • suutlikkus analüüsida (juhtumeid, protsesse, iseennast) koos oskusega näha võimalusi ja süsteemselt tegutseda probleemide lahendamiseks;
 • algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel ning võime töötada iseseisvalt.

Töö asukoht: Harku vald, Tabasalu

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Sinu CV-d ja kokkuvõtet Sinu IT-alastest tugevatest külgetest ning huvidest ootame hiljemalt 27. jaanuariks CV-Online vahendusel või aadressile personal@harku.ee.

Lisainformatsioon: IT-juhi (Alari Laht) e-posti aadressil Alari.Laht@harku.ee või tel 606 8829; personalijuhi (Jana Laar) e-posti aadressil Jana.Laar@harku.ee või tel 606 3845.