Uudised ja teated

Harku Vallavalitsuse 20. septembri istungi kokkuvõte

Harku Vallavalituse istung toimus teisipäeval, 20. septembril algusega kell 9 Harku vallamajas. Istungit juhatas vallavanem Erik Sandla.

 

Päevakorras oli 9 punkti, muuhulgas tehti järgnevaid otsuseid:

 

  • Seati sundvaldus avaliku kergliiklustee koos tänavavalgustusega talumiskohustuse kehtestamiseks Harku vallas Tabasalu alevikus asuvale Kuuse kinnisasjale.
  • Nimetati Vääna Mõisakooli Sihtasutuse nõukogu liikmeks kooli direktor Madli Kopti.
  • Võeti vastu korraldus, millega muudetakse Harku Vallavalitsuse sotsiaal-ja   tervishoiuosakonna põhimäärust..
     

► Loe vallavalitsuse 20.09.2022 istungi protokolli

 

Järgmine Harku Vallavalitsuse istung toimub 27. septembril.