Uudised ja teated

« Tagasi

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Harku vallavolikogu võttis 25. aprillil vastu määruse "Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord", mille alusel on võimalik taotleda huvihariduse ja -tegevuse toetust peredel, kus on vähemalt neli kuni 19-aastast last või noort, ning peredel, kus kasvab raske või sügava puudega laps või noor.

Rahaline abi on mõeldud huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks. Seda finantseeritakse riigieelarvest Harku vallale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

Toetust makstakse kuni 150 eurot lapse või noore kohta aastas.

Selle saamise õigus on peredel, kes on rahvastikuregistri järgi registreeritud Harku valla elanikeks.

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale kodulehe www.harku.ee iseteeninduskeskkonna Spoku kaudu. Taotlusi saab esitada kaks korda aastas (1. juuniks või 1. detsembriks).

Määruse põhjal on võimalik taotleda kahte liiki toetust:

  • huvihariduse toetus, mida makstakse huvikooli õppetasu katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis;
  • huvitegevuse toetus, mida makstakse huviringide, klubide, stuudiote, mis ei ole registreeritud EHIS-es, osavõtutasu katmiseks.

Taotlusele tuleb lisada: huvikoolis või huvitegevuses osalemise kohta osalustasu maksmist tõendav dokument (maksekorraldus või pangakonto väljavõte); raske või sügava puude astme tõestamiseks sotsiaalkindlustusameti tõend.

Toetuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2019.

Lisainfo: toetuste spetsialisti (Kadi Netse) e-posti aadressil kadi.netse@harku.ee või telefonil 606 3802; kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialisti (Krista Dreger) e-posti aadressil krista.dreger@harku.ee või telefonil 606 3838.

KRISTA DREGER

Kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist