Uudised ja teated

Valmisolekupäevad panevad omavalitsusi hindama ja täiendama kriisiplaane

Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) tellimusel ja siseministeeriumi rahastusel on MTÜ Linnalabor loomas Harjumaa omavalitsuse koostöövõrgustikku, et tagada suhtlus ja tegutsemine võimalikes kriisiolukordades.
 
Võrgustiku loomine puudutab Viimsi, Rae, Harku, Kuusalu, Kose, Jõelähtme, Lääne-Harju, Maardu, Kiili, Loksa, Anija, Keila, Raasiku, Saku ja Saue valda.
 
Kõikides omavalitsustes toimuvad "Valmisoleku päevad", kus kohalikud võtmeisikud, nagu vallajuhid, külavanemad, korteriühistute esindajad, haridus- ja tervishoiuasutuste juhid, politsei, päästjad, naabrivalve jt turvalisuse eest vastutavad isikud, saavad ülevaate riigi koostatud "Käitumisjuhistest kriisiolukordadeks" ja mängivad läbi ühe võimaliku kriisiolukorra kommunikatsiooni.
 
Kriisikomisjon on eriolukordadeks valmis
Harku valla "Valmisoleku päev" toimus 26. augustil Muraste kooli aatriumis. Huviliste ring oli lai – esindatud olid liikmed nii valla kriisikomisjonist, vallavolikogu sotsiaalkaitse-, turvalisus- ja tervishoiukomisjon kui ka külaseltside, SA Kadunud ning üleüldist valmisolekuküsimust oluliseks pidavad aktiivsemad elanikud.
 
Infopäeval tegid MTÜ Linnalabor esindaja Aide Tõnts ja HOL-i siseturvalisuse nõunik Maie Liblik esmalt põgusa ülevaate kriisiolukordades käitumise juhendmaterjalist. Seejärel mängiti läbi kaks hüpoteetilist kriisistsenaariumi Harku vallas.
 
Esimesel grupil tuli läbi mängida elanikkonna teavitamine olukorras, kus tavapärased elektroonilised kommunikatsioonikanalid ei tööta. Teine grupp pidi kirjeldama tegevusi olukorras, kus on tekkinud joogivee reostumise kahtlus.
 
Mõlemal juhul oli märksõnadeks info liikumise protsess – kuidas jõuab info vallavalitsusse ja milline on edasine otsustusmehhanism järgmiste protsesside käivitamiseks kuni elanikkonna teavitamise ja abistamiseni välja. "Valmisoleku päeva" fookus oli kriisi haldamise juhtimisahela tähtsal lülil – koostöö kogukonna erinevate võrgustike ja partnerite, näiteks külaseltsidega.
 
Abivajajast abistajaks
Kuivõrd Harku vallavalitsusel on olemas tegevusjuhised kriisiolukordades tegutsemiseks ning sellisteks juhtumiteks loodud kriisikomisjon, saadi "Valmisoleku päeva" lõpus tõdeda, et vald on valmis erinevateks elanikkonnakaitse juhtumiteks.
 
Tulevikus on soov pöörata tähelepanu elanikkonna valmisoleku tõstmisele üksikisiku ja pere tasandil, et võimalikest abivajajatest saaksid abistajad. Mida teadlikum on elanikkond, seda tugevam on kogukond raskuste ületamisel.
 
Tutvu siseministeeriumi koostatud juhendiga "Käitumisjuhisted kriisiolukordadeks" Harku valla koduleheküljel: www.harku.ee/elanikkonnakaitse
 
Hea teada
  • Harku vallas moodustati kriisikomisjon 2009. aastal.
  • Kriisikomisjoni peamine ülesanne on jälgida ja analüüsida kriisireguleerimise süsteemi, sealhulgas tagada hädaolukordadeks valmisolek ning hädaolukorra seadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavate elutähtsate teenuste toimepidevus. 
  • Komisjoni kuuluvad esimees, evakuatsioonijuht, koordinatsioonijuht, mobilisatsioonijuht, insenerteenistuse mobilisatsioonijuht, kommunikatsioonijuht ning transpordi ja toitlustuse korraldaja.
  • Lisainfo: www.harku.ee/elanikkonnakaitse

MADIS IDNURM
Kommunikatsioonijuht