Uudised ja teated

Eriolukorra järgsed muudatused Harku vallas

Vabariigi Valitsus otsustas 24. aprillil pikendada koroonaviiruse levikust tingitud ja algselt 1. maini kehtestatud eriolukorda Eestis kuni 17. maini (kaasa arvatud). Sellele lehe koondame koroonaviiruse leviku tõkestamise eesmärgil tehtud otsustest tulenevad muudatused Harku vallavalitsuse, hallatavate asutuste ja partnerasutuste töös eriolukorra ajal ja selle järgselt.

Viimati muudetud 4. juunil 2020.

Vallavalitsuse töökorraldus

Alates 18. maist on Harku vallamaja avatud tavapärastel aegadel.
 • Kodanike vastuvõtt toimub esmaspäeviti kell 14.00-18.00 ja neljapäeviti kell 09.00-12.30. Vastuvõtule pääsemiseks tuleb end eelnevalt registreerida konkreetse teenistuja juures, kelle vastuvõtule soovitakse tulla. Teenistujate kontaktid leiate siit: www.harku.ee/kontaktid
 • Vastuvõtule tulles palume kanda maski.
 • Vallamajja sisenedes desinfitseerige käed välisuste vahele paigutatud desinfitseerimisvahendiga.
 • Taotlused, dokumendid jms palume võimalusel edastada elektrooniliselt harku@harku.ee või Harku valla kodulehel oleva e-teeninduse kaudu. 

Haridus

 • Kõik üldhariduskoolid jätkavad e-õppega õppeaasta lõpuni. Igas koolis tulevad kindlatel aegadel õpetajatega kohtuma väikesed grupid.
 • Kõik lasteaiad on taas avatud alates 18. maist.
 • Tabasalu Lastehoius on alates 18. maist avatud mõlemad rühmad.
Alates 16. märtsist kuni eriolukorra lõpuni ei esitata Harku valla munitsipaallasteaedade ning Tabasalu Lastehoiu kohatasu eest lapsevanematele arveid. Samuti on vabastatud eralastehoidude teenuseid kasutavad lapsevanemad kohatasu maksmisest vallale eelpool märgitud ajaks. Seega alates 18. maist esitatakse taas kohatasu eest arve.

Huviharidus, kultuur, sport ja vaba aeg

Avatud on:
 • Tabasalu Noortekeskus
 • Harkujärve Noortekeskus
 • Vääna-Jõesuu Noortetuba
 • Vääna Noortetuba
 • Kumna Kultuuriait 

Noortekeskuse noortetuba on avatud õues tegevusteks. Samamoodi toimuvad SA korraldatavad huviringid ka õues või osa jätkub ka veebi teel.

Tabasalu Muusikakoolis jätkub e-õpe, vähesel määral toimuvad individuaaltunnid Muusikakooli ruumides.
 
Alates 18. maist on Tabasalu Raamatukogu kõigis kolme lugemissaalis kombineeritud laenutamine: jätkavad kontaktivaba laenutamisega ja lasevad raamatukogusse korraga kuni 10 inimest:
 • Tabasalu Raamatukogu
 • Harku raamatukogu
 • Vääna raamatukogu

Sotsiaalhoolekanne

 • Sotsiaalabi andmine jätkub tavapäraselt nagu oli enne eriolukorra kehtestamist.
 • Tabasalu Pihlakodu võtab vastu uusi kliente. Mitmed ohutusmeetmed jäävad hooldekodudes ka 18. maist  veel kehtima. Info Pihlakodu kodulehelt www.pihlakodu.ee.
 • Harku Sotsiaalkeskus võtab vastu uusi kliente (vajalik eelnev testimine), kuid on veel külastajatele suletud. Teenuste osas saab infot Kersti Ojasult telefonil 5347 3011, e-posti aadressil: kersti.ojasu@harkusotsiaalkeskus.ee.
 • Eakate Päevakeskus on alates 1. juunist taas avatud. Keskuses võib viibida korraga kuni 5 inimest, et lugeda ajakirju, ajalehti, juua tass teed/kohvi, oodata ajani, et bussi peale minna jne. Grupitegevusi ega ühisüritusi ei toimu. Päevakeskust külastades palume hoida distantsi vähemalt 2 meetrit ning hoiduda lähikontaktist. Päevakeskuse ruumi sisenedes on kohustuslik desinfitseerida käed desovahendiga ja samuti ruumist lahkudes.
 • Toidupakid
  Peale eriolukorra lõppu toidupakke ei tehta. Vähekindlustatud perede lastele (e-õppel olevatele lastele) jätkatakse sooja toidu viimist kuni maikuu lõpuni.

  Lisainformatsiooni saab sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõnilt tel 600 3867, e-post: Tiia.Spitson@harku.ee.
   
 • Pensionite taotlemine
  Kui Te ei ole veel pensionär, siis avalduse pensioni saamiseks võib esitada ka kolm kuud pärast pensioniõiguse tekkimist. Avalduse saab esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@sotsiaalkindlustusamet.ee, lisainfo sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension-toetused/pensioni-taotlemine.
   
  Pensionit makstakse arvelduskontole iga kuu. Kui saate praegu pensioni kojukandena, aga soovite hakata saama pangakontole, siis palun andke sellest sotsiaalkindlustusametile teada iseteeninduses, helista infotelefonile 612 1360 või saada e-kiri info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Keskkond ja heakord

 • Tabasalu jäätmejaam on avatud.
 • Jäätmete äravedu - toimiva jäätmeveo teenuse jätkamise tagamiseks palume jäätmeveoki operaatoreid mitte kõnetada, ega läheneda neile lähemale kui 2 meetrit hoidmaks ära võimaliku Covid-19 nakkuste levikut inimeselt inimesele. Jäätmete väljaveopäeval palume jäätmemahutid paigutada väljaspool aeda, et vedaja autojuht/laadija ei peaks sisenema kliendi väravast uksest või muu piirdest.
   
  NB! Kui on teada, et elamises on Covid-19 viirusekandja või on kahtlus, et haigestunud inimesel on vastav viirus, siis palume jäätmeid mitte liigiti koguda (sest neid sorteeritakse hiljem sorteerimisliinil käsitsi), panna kõik jäätmed kilekotti, see võimalikult korralikult sulgeda ja viia selline kott olmejäätmete mahutisse. Kindlasti palume sellised jäätmed asetada mahutisse, mitte selle kõrvale või konteineri kaanele.

Ühistransport

Alates esmaspäevast, 18. maist, on taastatud reisijate sisenemine ainult esiuksest. Valideerimine ja piletimüük on kohustuslik. 
 
Eelnevalt peatatud Harju maakonna avalike bussiliinide perioodipiletid aktiveeritakse automaatselt alates 18. maist.

Harku valla siseliinide ehk õpilasliinide H1 – H10 teenindamine on peatatud.
 
Tulenevalt pidevast asjaolude muutumises täiendatakse infot pidevalt keskuse kodulehel www.ytkpohja.ee.

Täiendav info