Uudised ja teated

Kogukonnaga manipuleerimine on lubamatu

Kohaliku elu edenemiseks pole paremat tagatist, kui tugev ja aktiivne kogukond. Tulemuslikku arutelu näiteks meie laste hariduse üle saab kogukonnas pidada vaid tõe ja hea usu vaimus, toetudes faktidele, ekspertteadmistele ning huvide läbipaistvusele.
 
Ning miski ei riiva kogukonna ühishuve rängemalt, kui kogukonna lõhestamine manipuleerimise, tõe moonutamise ja oma nõudmiste tegelike tagajärgede varjamisega. 

Faktid on lihtsad

Meie valla 7.–9. klassi õpilastele on vaja uut kooliastet Muraste-Suurupi kandis. Meie kogukonnal on neile olemas eeskujulikud kooliruumid, aastaid edukalt politsei- ja piirivalvekadette koolitanud Meriküla Spordi- ja Õppekeskuses. Kahtlemata parimatest soovidest sündinud survegrupp nõuab aga suurepärase kompleksi kõrvalejätmist ning peagi ellu astuvate noorukite surumist Muraste kooli algklassilaste vahele. 
 
Kahjuks üritab survegrupp kogukonna toetust võita hirmutamistaktika ja ebaõigete väidetega. Näiteks on väidetavalt koolibussidele kõlbmatul Tilgu teel koolibussid tegelikult aastaid turvaliselt ja mugavalt kadette sõidutanud, ning uued koolibussid tulevad senistest kitsamadki. Ning et juba aasta pärast, kui Muraste vaateplatvormi trepp on rekonstrueeritud ohutuks ja mugavaks, pääseb ka panga pealt kooli mööda turvalist ja valgustatud kergliiklusteed. Eesti ohtlikeimaks ristitud koolitee, mida hooldab maanteeamet, on täiesti tavaline aeglase liiklusega külavahetee, mille sama amet ise üle vaadanud ja kinnitanud, et puudusi pole. Tõsi, meil käib ametiga arutelu selle üle, kas ja milliseid täiendavaid parendusi võiks kümme aastat tagasi ehitatud tee juures teha, et seeläbi liiklusohutust veelgi suurendada. Kuid see ei muuda olematuks tõsiasja, et kõnelaust teed on kõik need aastad kompleksile ligipääsuks kasutatud.

Räägime laste tulevikust 

Enamgi: survegrupp jätab kogukonnakaaslastele rääkimata, milliseid õpitingimusi tähendaks meie peatsete põhikoolilõpetajate surumine Muraste kooli algklassilaste vahele. 
 
Kooli direktori kinnitusel tähendaks see muuhulgas õppetööd kahes vahetuses, tantsusaali ning isegi raamatukogu õppeklassideks muutmist, kehalise kasvatuse tundide läbiviimist kooli koridorides jms. Harku vallarahvast saaks esimene kogukond Eestis, kes valmistab enda lapsi peatseks elluastumiseks ja sisseastumiskatseteks ette raamatukoguta koolis! Ning Harku valla maksumaksja maksaks varem või hiljem kinni Muraste koolile sisuliselt teise kooli külgeehitamise, samal ajal kui ootele jääb suurepärane koolihoone, mida kadestaks iga teine kogukond. 

Mõjutuskampaania kogukonna vastu

Vallavalitsus peab seisma kogukonna ja maksumaksjate huvide eest ka siis, kui otsuste mõjutamiseks mobiliseeritakse tippadvokaadid ja suhtekorraldajad. Igal survegrupil on õigus seista enda huvide eest nii hästi kui oskavad, ent kui see sisaldab desinformatsioonikampaaniat ning kogukonnakaaslastega manipuleerimist, tähendab see kahjuks käe ajamist kõigi maksumaksjate rahakotti. Iga kord, kui mõjutuskampaania alla sattununa peab vald kaasama liiklus- või hariduseksperdi, juristi või kommunikatsioonieksperdi nõu, tähendab see kulu, mille arvelt jääb kogukonna jaoks tegemata midagi muud. 
 
Hea Harku valla lapsevanem ja maksumaksja! 
 
Meie ümber ei käi praegu elegantne juura- ja PR-tulevärk, vaid kallis mäng meie laste tulevikuga. Sellise mõjutus- ja desinformatsioonikampaania suunamine kogukonna vastu tähendab ka rahas mõõdetavat kulu (seni küll väike, kasutame maksimaalselt oma jõude ja tellitud teenused ei ulatu veel lihthanke piirmääranigi). Aga kuidas mõõdame hinda, mille maksmist lastelt nende tuleviku arvelt? 
 
Ilusat tulevikku soovides, 
 
Erik Sandla
vallavanem