Uudised ja teated

Muraste külas Kaare tee 6 detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 27.05.2021 otsusega nr 37 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Kaare tee 6 (katastritunnus 19801:001:0202) maaüksusel.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused olemasoleva elamumaa sihtotstarbe muutmiseks osaliselt ärimaaks ja ehitusõiguse määramiseks olemasoleva majandushoone (endine rehielamu) ümberehitamiseks majutus-toitlustusasutuseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsuteede ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeeritav ala, suurusega u 0,52 ha, paikneb Muraste külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Kaare tee vahelisel alal, piirnedes 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee (katastritunnus 19801:001:2244), Eeriku tee (katastritunnus 19801:001:1822) transpordimaadega ja Kaare tee 4 (katastritunnus 19801:001:0129), Kaare tee 8 // Ermo (katastritunnus 19801:001:1818) ning Kaare tee 10 (katastritunnus 19801:001:1819) elamumaadega ja Teeperve (katastritunnus 19801:001:3747) sihtotstarbeta maaga.

Juurdepääs maaüksusele on Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Kaare teed.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu eskiisilahenduse tutvustamine ja avalik arutelu toimub 26.08.2021 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

Algatamise otsuse ja detailplaneeringu eskiislahendusega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee või otselingil kaart.harku.ee/DP/190310_284/avalik  ja Harku Vallavalitsuses kohapeal.