Uudised ja teated

« Tagasi

Kaasava eelarve raames viiakse ellu teise koha saanud ettepanek

17. mail jõudis Harku vallavalitsusse Keskkonnaameti ostus, mille kohaselt ei ole võimalik ellu viia Harku valla 2018. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse tulemusel võitnud ettepanekut.

Avaliku hääletuse kaudu anti kaasava eelarve projektidele 349 häält. Möödunud aasta detsembris kuulutasime välja, et 87 poolthäälega võitis rahvahääletuse Tõlinõmme rappa loodus- ja õpperaja rajamine.

Seoses sellega, et Tõlinõmme raba asub Vääna maastikukaitsealal, saab sealseid tegevusi teha vaid kaitseala valitseja ehk Keskkonnaameti nõusolekul. Kaitse-eeskirja kohaselt on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud kaitseala tarbeks tee rajamine, samuti on kaitsekorralduskavas välja toodud, et ala on raskesti juurdepääsetav, kuid kooslused ei ole õrnad ja suurem külastatavus ei põhjustaks olulist negatiivset mõju.

"Alustasime kohe pärast rahvahääletuse võidutulemuste teavitamist koostööd Keskkonnaametiga. Kahjuks jäi Keskkonnaamet ka pärast korduvaid läbirääkimisi laudtee rajamise võimalikkuse üle seisukohale, et laudtee rajamine on ehitustegevus, millega kaasneb oluline negatiivne mõju loodusele. Keskkonnaameti otsuse tõttu peame tõdema, et kahjuks ei ole võimalik Tõlinõmme rabasse loodus- ja õpperada rajada. Seetõttu oleme otsustanud kaasava eelarve raames viia ellu konkursil teise koha saanud idee rajada Vääna-Jõesuu randa jõu- ja mängulinnak," ütles Harku vallavanem Erik Sandla.

Ettepaneku esitanud Kristina Nurmetalu sõnul on jõu- ja mängulinnaku rajamisest kasu kõigile Harku valla elanikele. "Ettepaneku eesmärk on luua Vääna-Jõesuu randa vaba aja veetmise ja sportimise võimalused Harku valla inimestele. Samuti paraneb elanike nii vaimne kui ka füüsiline heaolu, andes perekondadele kvaliteetaja veetmise võimaluse koduvallas," sõnas Nurmetalu konkursile dokumente esitades.

Harku vallavalitsus korraldas 2018. aastal kaasava eelarve hääletust teist korda ning selle raames oli vallaelanikel 1. septembrist kuni 31. oktoobrini võimalus pakkuda välja mõtteid, kuidas investeerida 2019. aastal kuni 50 000 eurot nii, et sellest oleks rõõmu ja kasu võimalikult paljudele vallaelanikele. Kokku laekus 11 ettepanekut, millest komisjoni otsusel kolm ei kvalifitseerunud. Kõik vallaelanikud said oma hääle anda 1.–8. detsembrini keskkonnas VOLIS toimunud hääletusel.

Harku vallavalitsus