Uudised ja teated

« Tagasi

Kodukompostrite taotluste vastuvõtt on alanud

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Harku valda 36 630 euroga, et soetada 200 kodukompostrit ja 20 biojäätmete konteinerit eesmärgiga jagada need majapidamiste vahel laiali.

 

Taotlusi saab esitada valla iseteeninduskeskkonna SPOKU kaudu. Kompostri saavad 200 kiiremat nõuetele vastava taotluse esitajat.

 

Projekti „Biojäätmete kogumisvahendite ja kompostrite soetamine Harku vallas" eesmärk on jagada Harku vallas asuvatele majapidamistele lisa 200 kodukompostrit ja 20 biojäätme konteineriga, et suurendada biojäätmete ringlusesse võtmist. Kogu projekti maksumus on 49 500 eurot. Projekt viiakse ellu 2022. aasta jooksul. Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

 

Kompostrite ostmiseks viidi läbi riigihange, mille võitjaks osutus UAB Elgaja ja Kleenoil Eesti OÜ ühispakkumine. Riigihanke tulemusel soetatakse 200 HOTBIN-i 200 l suurust kiirkompostrit kogumaksumusega 56 848,80 eurot. Seega on ühe kompostri hind ligi 300 eurot. Kompostri omaosalus on 89 eurot.

 

Kuidas kompostrit taotleda?

 

Kompostri taotlemiseks peavad olema täidetud järgnevad tingimused:

  • taotlejal on sissekirjutus taotlemise hetkel majapidamises, kuhu kodukompostrit soovitakse;
  • taotleja elab Harku vallas asuval kinnistul, kus on üksik- või kaksikelamu;
  • taotleja elab hoones, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga.
     

Kompostri saajatega sõlmitakse leping, mille järgi tuleb tasuda 89 euro suurune omaosalus ja kasutada kompostrit majapidamises tekkivate biojäätmete kompostimiseks vähemalt kuni 30.06.2025.

 

► Vaata kompostrit tutvustavat videot

 

Lisainfo: Brigita Perm, keskkonnaspetsialist, tel 606 8823, e-post: brigita.perm@harku.ee