Uudised ja teated

« Tagasi

Kuidas pühad turvaliselt mööda saata?

Käes on aeg, kus pürotehnika kasutamine ja küünalde põletamine muutub taas aktuaalseks. Kahjuks mitte alati positiivses võtmes.
 
Pürotehniliste toodete kasutamise puhul tuleb teada, et avalikus kohas on keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasnev heli- või valgusefekt on teist isikut oluliselt häiriv. Nii avalikus kohas kui ka avalikuks kohaks mitteolevas kohas ei või kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasneb kestev või korduv teist isikut häiriv müra- või valgusefekt, ajavahemikul 22.00–6.00, puhkepäevale eelneval ööl kell 00.00–7.00. Keeld ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit või kui kohalik omavalitsus on andnud ilutulestiku korraldamise loa. Et pürotehniliste toodetega ümberkäimisel ja küünalde põletamisel õnnetusi ei juhtuks, tuleb järgida teatud ohutusnõudeid.

Pürotehniliste toodete puhul pidage silmas alljärgmist

 1. Lugege läbi tootega kaasas olev kasutusjuhend ja käituge vastavalt sellele.
 2. Valige toote kasutamiseks õige aeg ja koht nii, et te ei häiriks oma tegevusega kaaskodanikke. Kindlasti ei tohiks rakette süüdata majade vahel ega vahetus läheduses, rakett tuleb suunata ohutus suunas.
 3. Mis tahes pürotehnilise toote süütamisel ei tohi kummarduda selle kohale. Juba süüdatud toote kohale kummardumine on eluohtlik!
 4. Süüdake ilutulestik võimalikult kaugele ettesirutatud käega.
 5. Tooted tuleb tulekindlal alusel kindlalt fikseerida, et need pärast süütamist kõrvale ei kalduks.
 6. Pärast süütenööri süütamist minge kiiresti ohutusse kaugusesse.
 7. Kindlasti ei tohi pürotehnilist toodet visata teiste isikute ega loomade suunas.

Küünalt põletades tuleb arvestada alljärgmist

 1. Küünla ümber ei tohi olla pärgi või muid kaunistusi, mis tuld võtavad.
 2. Küünal peab olema tulekindlal alusel.
 3. Küünla läheduses ei tohi olla kergesti süttivaid esemeid, nt kardinad.
 4. Põlevat küünalt ei tohi jätta järelevalveta.
 5. Küünal tuleb asetada nii, et seda pole võimalik kogemata ümber ajada.
 6. Magama minnes või kodust lahkudes veenduge, et küünal on kustutatud.
 7. Õueküünlad on mõeldud vaid õues põletamiseks.
 
RENÉ UUSTALU
Piirkonnapolitseinik
 
Pürotehnilisi tooteid tuleks osta ainult vastavat õigust omavast müügikohast.
Foto: Pexels