Uudised ja teated

Laagrisse ja Tabasallu rajatakse riigigümnaasiumid

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, Harku vallavanem Kaupo Rätsepp ja Saue vallavanem Andres Laisk allkirjastasid täna ühiste kavatsuste protokolli, mille kohaselt alustab riigigümnaasium Saue vallas Laagris 2019. ning Harku vallas Tabasalus 2020. aastal.

 

Minister Jürgen Ligi märkis, et otsus luua riigigümnaasium neisse kahte valda tugineb detsembris avaldatud Geomedia Harjumaa koolivõrgu analüüsile ja mõlema valla valmisolekule. „Leppega astume konkreetsed sammud riigigümnaasiumide rajamiseks piirkonda, kus õpilaste arv on järjepidevalt kasvanud. Koostöö Saue ja Harkuga annab värske impulsi ka Harjumaa koolivõrgu korrastamiseks ning ka nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamiseks. Usun, et see paneb ka Tallinna linnajuhte mõtlema vajaduse üle kaasajastada linna gümnaasiumiharidus," rääkis minister Ligi.

 

Minister Ligi lisas, et Harjumaale riigigümnaasiumide avamisest võidavad eelkõige gümnaasiumiõpilased. „Uued koolid saavad pakkuda palju suuremat valikkursuste mahtu ja kaasaaegset õppetaristut. Tugevate riigigümnaasiumide loomine vabastab Harjumaa omavalitsustel vahendeid, mida nad saavad investeerida põhihariduse kvaliteeti," selgitas minister.

 

Saue Vallavanem Andres Laisk osutas, et Laagrisse ja selle tagamaale jääb u 20 tuhat elanikku. „Gümnaasium Laagris toetab tugevat haridusvõrgustikku ning pakub kõrgkoolieelset haridust ka teiste omavalitsuste õpilastele. Olles hea transpordivõrgustikuga ja kiirelt arenev eeslinnaline keskus, ei kahtle ma hetkekski, et tugev gümnaasium Laagris saab olema paljude tulevaste põlvkondade haridustee loomulik jätk ja hüppelaud kõrgkooli," rääkis Saue vallavanem.

 

Harku vallavanema Kaupo Rätsepa sõnul on Tabasallu riigigümnaasiumi rajamisele eelnenud viis aastat järjepidevalt tehtud tööd, kus lisaks koolivõrgu arendamisele on vald panustanud ka taristusse, mida on mugavasti võimalik kasutada ka uuel ehitataval riigigümnaasiumil. „On väga hea meel, et täna kinnitati Tabasallu riigigümnaasiumi rajamine ka ühiste kavatsuste protokolli allkirjastamise näol," ütles Rätsepp.

 

Analüüs hindab asukohtadena Tabasalu, Laagrit, Jüri ja Viimsit

Konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia koolivõrgu analüüsile tuginedes on Harjumaal parimad asukohad riigigümnaasiumide jaoks Tabasalu, Laagri, Jüri ja ka Viimsi, kus alustab riigigümnaasium juba 2018. aastal. Neile lisandub kaks riigigümnaasiumi Tallinnas, kui linnaga jõutakse kokkuleppele.

 

Analüüsi koostamisel võeti aluseks gümnaasiumiastme õpilaste arv, õpiränne, liikumiskeskkond ja koolide kättesaadavus ühistranspordiga ning arvutuste tegemisel tugineti elanike arvu prognoosile ja gümnaasiumiastmes õppe jätkajate proportsioonile.

 

 

Aastaks 2020 igas maakonna vähemalt üks riigigümnaasium

Riigigümnaasiumid luuakse kokkuleppel kohalike omavalitsustega ning eesmärk on tagada kaasaegne õpikeskkond ja valikuterikas gümnaasiumiharidus igas Eesti maakonnas. Riik on võtnud kohustuse avada aastaks 2020 kõikides maakondades vähemalt ühe riigigümnaasiumi. Õpilaste suure arvu tõttu on Harjumaale koos Tallinnaga kavandatud kuus riigigümnaasiumi. Riik toetab tõukefondide toel gümnaasiumivõrgu korrastamist järgmisel viiel aastal ca 109 miljoni euroga.

 

Maakondlikud riigigümnaasiumid tegutsevad Viljandis, Haapsalus, Jõgeval, Tartus, Võrus, Pärnus ja Jõhvis. Ettevalmistused riigigümnaasiumide avamiseks sel aastal käivad Kärdlas, Valgas ja Põlvas. Lisaks on sõlmitud kokkulepped riigigümnaasiumide loomiseks Viimsi, Rapla, Paide ja Kohtla-Järvega.