Uudised ja teated

« Tagasi

Liikva Päikesekodu valmib oktoobris

Liikva külla tuleb Harjumaa esimene erihoolekandeküla intellektipuudega inimeste elu-, töö- ja teraapiakohaks.
 
Küla on rajatud puuetega inimeste hooldus- ja rehabilitatsioonivõrgustiku parandamiseks ning mõeldud eelkõige Harku valla, Harku valda ümbritsevate valdade, Tallinna ja laiemalt Harjumaa vaimsete arenguhäiretega, sealhulgas autistidele, Downi sündroomi ja sobituvate harvikhaigustega noortele. Tegemist on ülipikaajalise teenustegevusega, mis sageli kestab teenuse saaja elu lõpuni (keskmiselt 50–70 aastat).
 
Algatus on tulnud peredelt, kes on isiklikult seotud autismispektri häiretega lastega ning kelle soov on pakkuda puudega lastele paremat elu. Algatusega seotud pered on investeerinud projekti ligi 400 000 eurot, sh kinnistu omandamine, projekteerimine jm ettevalmistuskulud.
 
Puudega lapse vanematele loob Liikva Päikeseküla teenus võimaluse tagada lapsevanemale ja lapsele mõtestatud tegevustest koosnev "programm" ja arenguvõimalus, et hoida ära võimalik tagasilangus arengus ning vähendada lähedaste hoolduskoormust ja toetada nende töötamist ning osalemist ühiskonnaelus.
 
Eestis elab praegu umbes 4000 autismispektri häirega inimest ja üle 20 000 erihoolekande teenustele õigustatud vaimse arenguhäire diagnoosiga täisealist inimest. Erihoolekandekohti on eelkõige vaja just neile täiskasvanutel autistidele ja sobituva muu vaimse arengu häirega inimestele, kes ei suuda täiesti iseseisvalt hakkama saada. Kui lapseeas on Eestis autistidele ja vaimsete arenguhäiretega lastele arenguvõimalused võrdlemisi hästi tagatud, siis lapse täisealiseks saades muutub olukord kardinaalselt – tugisüsteem langeb ära ja kooliajal omandatud suhtlemise ning iseseisvalt hakkama saamise oskused halvenevad kiiresti.
 
Praegu on Eestis 90% autistidest veel lapseeas, mis tähendab, et lähiajal kasvab märkimisväärselt kogukonnapõhiste teenuskohtade – nagu saab olema Liikva Päikesekülas – vajadus. Vabu teenuskohti on väga vähe ja järjekorrad pikad. Samuti on Eesti riigi sotsiaalstrateegia rahastada vaid olemasolevaid ja uusi teenuskohti, mis valmivad ERF-i toetusmeetme raames.

Päikeseküla plaanitakse avada 2021. aasta alguses

Ehitustöödega on juba algust tehtud, tööde lõpetamise tähtaeg on selle aasta oktoober. 
 
Projekti näol on tegemist Euroopa Liidu ja Eesti sotsiaalministeeriumi meetme "Erihoolekande reorganiseerimine" raames rajatavate uute teenuskohtadega ning Eesti esimese erihoolekandekülaga, mis on mõeldud ka autismispektri häirega inimeste elu-, töö- ja teraapiakohaks.
 
Projekti raames ehitatakse välja kolm peremaja (kokku 30 toaga) ja abihoone (kokku 1600 m² brutopinda). Abihoones hakatakse läbi viima ühisüritusi, koolitusi ja vajalikke teraapiaseansse, samuti toimub seal osa päevastest arendavatest ja töistest tegevustest. Keskuse juurde rajatakse umbes viiele hektarile puuvilja- ja marjaaed ning kostile tulevad ka mõned kodulinnud ja -loomad. Liikva Päikesekodu on alustanud teenusele soovijate eelregistreerimisega. Eelregistreerimise vormi leiate Autismifondi "Toetan erilist elu" kodulehelt www.autismifond.ee või vajutades Google Formsi lingile Forms.gle/tK6btFwACGaUdHCw7.
 
Fakte
  • Majad on monteeritavad liimpalkhooned, mis on valmistatud ökoloogilsest materjalist:  Põhja-Soome arktilisest männist ja toodetud Soomes Kontio tehases.
  • Riigihanke kohaselt on hoonete ning teede ja kommunikatsioonide ehitusmaksumus 2 759 192 eurot + km ning kogu projekti maksumuseks 3,6 miljonit eurot. Parimaks ehitajaks osutus Tesron Ehituse ja Megaron-E ühispakkumine. Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Päikeseküla rajamist 1 020 000 euroga.
  • Kavandatud teenuse mahu jaoks vajab SA Liikva Päikesekodu kuni 19 inimest, kellest 15 on perevanemad (tegevusjuhendajad) ja ülejäänud abipersonal.
 
JANNO KELL
SA Liikva Päikesekodu ja SA Autismifond "Toetan erilist elu" projektijuht
 
 
 
Projekti eestvedajad soovivad luua sobiliku koosluse, vajalike teenuste ja hooliva suhtumisega koha, kuhu usaldada oma pereliige. Headeks näideteks on Maarja Tugikeskus Tartus, Maarja küla Taevaskojas ja Haraka Kodu Ääsmäel. 
3D-renderdused: Revismo 3D Studio