Uudised ja teated

« Tagasi

Liivi Mäekallas: On aeg lüüa õueelu säravaks

Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ) viib koos maakondade ja suuremate linnadega läbi üleriigilist konkurssi "Eesti kaunis kodu". Selle kaudu tunnustatakse üksikisikuid, kogukondi ja organisatsioone nii piirkonna kui ka riigi tasandil. Konkursi patroon on Eesti Vabariigi president.

Kodukaunistamise liikumine sai alguse 1936. aastal, kui asutati Kodukaunistamise Hoogtöö Peakomitee ja maakondades moodustati selleks maakomiteed. Liikumise etteotsa asus toonane president Konstantin Päts. Kavandatud hoogtöö korras seati sihiks nii kodude ja nende ümbruse välisilme tõstmine ning arendamine kui ka avalike paikade, hoonete, puiesteede ja parkide korrastamine, kaunistamine ning rajamine. Samuti kirikute, kalmistute ja mälestuspaikade korrastamine ning kaunistamine ja kaasaaitamine Eesti lipu propageerimise aktsioonile. 

Aastakümnetepikkune traditsioon

Vabariigi president Lennart Meri taasalgatas liikumise "Kodu kauniks" 1997. aastal ja nii on ettevõtmist siiani järgitud. Seda koordineerib nüüd selleks moodustatud mittetulundusühing.

Kodu korrastamine ja kaunistamine on olnud eestlastele omane aastakümneid. Oma kodu on koht, kus igaüks (koos perega) loob selle omanäoliseks. See ongi kõige tähtsam, sest ilu on looja (ja vaataja) silmades.  Looja elukogemused ja katsetused ning rõõm tulemusest kasvõi peenra, külmsuitsuahju või terrassi rajamisest oma koju teeb selle veelgi nauditavamaks. Erinevate elementide koosmõju tekitab sünergia, mis paneb igal kevadel käed sügelema ja tahtejõuga uued mõtted reaalsuseks saama. Nii võib oma aed välja kujuneda aja jooksul ja see muutub koos aialooja enda muutumisega. Iga etapp selles arengus on huvitav ja jälgimist väärt, sest aed ei saagi kunagi valmis. See on pidevas kasvamises.

Isikupärane koduõu

Iga koduaia muudab isikupäraseks ka selle juurde kuuluv loodus ning sellega arvestav omaniku tegutsemine. Olgu kodukoht siis loopealsel, liivases männikus või niiske lodumetsa servas. Taimed, terrass, kivisillutis või tavaline muru võivad ju tunduda sarnased teiste koduaedadega, kuid nende kohaspetsiifikast tulenev paigutus muudabki iga koduaia eriliseks. Pere noorimad naudivad murul mänge, mõne huviks on tarbeaed, teine on taimekatsetusgurmaan, mõnele meeldib looduslik tagasihoidlikkus ja lihtsus.

Igaühe lähenemine on õige ja omapärane! Usaldades sisetunnet ja meeli, saab iga aialooja kujundada oma kodu ümbruse oaasiks, kus puhata, mängida ja miks mitte ka töötada. Kodukaunistamine on töö ja hobi üheskoos. Seda protsessi ja muutumist pärast viit aastat oleks hindamiskomisjonil jälle rõõm uuesti kaeda!

Olulised kohad meie kõigi elus

Kodu on palju laiema tähendusega kui perekonna elupaik ja koduaed. Kodu tähenduses saab mõista mänguväljakuga parki või kortermaja ümbrust, sest sinna jäävad elama mälestused kogetud lapsepõlvemängudest või muud isiklikud tähendused.

Ilu võib olla pargi metsateel või väljaku põõsastike värvides ja rütmides, tootmiskomplekside või asutuste sissekäikude ees või puhkealadel. Need on olulised kohad meie argipäevas ja peale traditsiooniliste kodude hõlmab konkurss ka neid nimetatud ühiskondliku kasutusega objekte. Seltsimajad, kirikud, kalmistud, koolid ja lasteaiad on enam kui oodatud oma õuealasid kaunistama ning esitama end või teisi oma valla "Eesti kauni kodu" konkursile.

Harjumaal viib piirkondlikku konkurssi läbi Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Konkursil hinnatakse nominente kolmes kategoorias:

  • eramud või korterelamud (tiheasustusega piirkonnas);
  • maakodud (hajaasustusega piirkonnas);
  • ühiskondlikud objektid (asutused, ettevõtted, tootmiskompleksid, pargid, väljakud vms).

Konkursi "Eesti kaunis kodu" raames toimuvad ka üleriigilised erikonkursid:

  • energiasäästlik kaunis kodu (kolmes grupis: elamud, kortermajad või ühiskondlikud hooned);
  • parim tööstusmaastik;
  • parim tervisespordirajatis;
  • kaunis muinsuskaitseobjekt (koostöös muinsuskaitseametiga);
  • kauneim kortermaja (koostöös Korteriomanike Liiduga).

Aeg koguda inspiratsiooni

Aeg kodu ja kodupaiga loomiseks, kujundamiseks ning kodukultuuriga tegelemiseks on väärtuslik ja seda leitakse ikka! Hindame seda kõrgelt, austame koduomanike privaatsust ega avalikusta nimesid, kui seda soovitakse. Kuid oma rõõmu väliruumi loomisest tasub kindlasti jagada, olgu siis enda loodu või spetsialisti suunatud, sest jagatud rõõm on kõige suurem rõõm!

Inspiratsiooni tasub koguda "Avatud aedade" üritustel nii meie vallas kui ka kaugemal ning vaadata konkursi "Eesti kaunis kodu" iga-aastasi raamatuformaati köidetud fotoalbumeid (2018. aasta väljaanne saadaval raamatukauplustes). Infot kodukaunistamise liikumise kohta leiate veebilehelt www.iluskodu.ee.

Harku valla "Kaunis kodu 2019"

Lööge kaasa meie valla kaunimaks muutmisel! Teatage ilusast ja tunnustust väärivast koduaiast (omaniku lahkel loal) või avalikust objektist Harku vallavalitsusele e-posti teel: Brigita.Perm@harku.ee või telefonil 600 3866. Samuti on ettepanekud oodatud Harku Valla Aiaseltsi e-posti aadressile: info@aiaselts.ee. Andke teada kaunist kodust või ühiskondlikust objektist kuni 31.07.2019.

Augustist septembrini külastab nominente vallavalitsuse moodustatud komisjon. Võitjad kuulutatakse välja valla aastapäeva vastuvõtul novembris ning neid ootavad väärilised auhinnad.

LIIVI MÄEKALLAS

Aednik-maastikuarhitekt
Harku Valla Aiaselts MTÜ