Uudised ja teated

« Tagasi

Millisesse kooli või lasteaeda läheb teie laps?

Kätte on jõudnud aeg esitada taotlusi esimesse klassi astumiseks ja lasteaiakohtadele 2020/2021. õppeaastaks.
 
Sel aastal tasub tähelepanu pöörata sellele, et taotluste esitamise keskkond on alates 1. jaanuarist muutunud. Nüüdsest saab lasteaia- ja koolikohti taotleda ARNO e-keskkonna kaudu aadressil Piksel.ee/arno/harku/. E-keskkonna kasutamisel tuleb esmalt sisse logida, kasutades ID-kaarti või mobiil-ID-d, ja kinnitada oma kontaktandmed. Sel aastal algab koolikohtade taotlemine 20. jaanuaril ja kestab kuni 8. märtsini. Elukohajärgse kooli määramisel peetakse silmas eelkõige õpilase elukoha lähedust koolile, pere teiste laste õppimist samas koolis ning võimaluse korral arvestatakse vanemate soove. Elukohajärgsed koolid Harku vallas on Tabasalu ühisgümnaasium, Muraste kool, Vääna-Jõesuu kool, Vääna mõisakool ja Harkujärve põhikool. Elukohajärgse kooli määramisest teavitatakse vanemat hiljemalt 15. aprillil e-keskkonna ARNO kaudu. Seejärel on vanemal võimalus kümne päeva jooksul vastata samas e-keskkonnas pakkumisele, kas kinnitades või loobudes koolikohast. Koolikohapakkumised tehakse esmalt lastele, kelle elukoht on koha taotlemise protsessi ajal Harku vald ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.

Tutvumisõhtul saab lasteaedadega sina peale

Alates 1. veebruarist kuni 1. märtsini on vanematel võimalik esitada taotlusi lasteaiakoha saamiseks. Ka lasteaiakohtade taotlused tuleb alates sellest aastast esitada ARNO keskkonnas. Lasteaiakohtade jaotamisel lähtutakse Harku vallas sarnaselt koolikohtade jagamisega prioriteetidest, milleks on vanus, kaugus lasteasutusest ning õdede ja vendade käimine samas lasteasutuses. Vallavalitsus tagab esmajärjekorras lasteaiakohad algava õppeaasta 1. oktoobriks kolmeaastaseks saanud lastele, seejärel õppeaasta 1. oktoobriks vähemalt nelja-aastaseks saanud lastele ning õppeaasta 1. oktoobriks pooleteise- kuni kolmeaastastele lastele. Sel aastal on võimalus jaanuaris ja veebruaris tutvuda oma kodulähedase lasteaiaga kõigil vanematel. Selle tarbeks toimuvad lasteaedades tutvumisõhtud, mille raames on vanematel võimalik näha enda kodu lähedase lasteaia ruume ning vajadusel küsida küsimusi lasteaiatee alustamise kohta. Käesolevas lehes on välja toodud nelja Harku valla lasteaia tutvustused. Järgmiste lasteaedadega on võimalus tutvust teha 29. jaanuaril ilmuvas Harku Valla Teatajas.
 
Lisainfo kohtade taotlemise kohta: www.harku.ee/koolid ja www.harku.ee/lasteaiad
 
REELIKA LÕHMUS
Haridusspetsialist