Uudised ja teated

« Tagasi

Muraste külas Sinilille maaüksusel detailplaneeringu koostamise algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 109 otsustati mitte algatada detailplaneeringu koostamist Muraste külas Sinilille (katastritunnus 19801:001:2542) maaüksusel.

Vastuvõetud otsusega saab tutvuda Harku valla dokumendiregistris aadressil www.harku.ee/dokumendiregister.