Uudised ja teated

« Tagasi

Neli kuud Tabasalu Pihlakodu avamiseni ... Milliseid võimalusi pakub valmiv eakatekodu?

Pihlakodu keti uusim ja lähipiirkonna moodsaim hooldekodu avab Tabasalus uksed septembris. Praegu on käsil personali otsimine ja kohtade broneerimine.

Viru Haigla AS-i nõukogu esimees Igor Pihela seeniori sõnul soovitakse välja arendada kompleksset teenuste võrgustikku: "Tänapäevane hooldekodu on kompetentsikeskus, mis peab vastama senisest parematele sanitaartehnilistele tingimustele ja tagama laiapõhjalise teenuste võrgustiku ka väljaspool keskust."

Sarikapidu peetud, seinad püsti – millal hooldekodu uksed klientidele avatakse?

Avamine on planeeritud 2019. aasta septembrisse. Selleks ajaks oleme valmis kliente teenindama. Kogu teenuste maht ja sisu oleneb selleks hetkeks kujunenud nõudlusest.

Millised on Tabasalu hooldekodu eelised võrreldes teistega?

Kuna hooldusteenuste pakett ja nõudlus oma sisus ning vormis on viimastel aastatel pidevas

muutumises nii normatiivses, kvalitatiivses kui ka klientide hooldusvajaduse (dementsussündroomiga patsientide osakaalu suurenemine tingib vajaduse päevase ja intervallteenuse järele) mõttes, peavad praegused ja uued rajatavad hooldekodud – kompententsikeskused – vastama senisest parematele sanitaartehnilistele nõuetele. Samuti peavad need suutma tagada laiapõhjalist teenuste võrgustikku ka väljaspool keskust, kaasates kohalikku kogukonda, pakkudes ava- ja koduteenuseid, ning suutma paindlikult reageerida nõudluse muutustele sektoris.

Millised on hooldekodu elutingimused?

Keskusesse tulevad nüüdisaegselt sisustatud avarad eluruumid, lai teenusevalik, oma köök,

raamatukogu, saun, soolakamber, massaaži- ja protseduuriruumid, aga ka avar saal kontsertide korraldamiseks. Kokku on hooldekodusse planeeritud 180 voodikohta. Ühekohalised toad on 18–20 m² ja kahekohalised 23–25 m² suurused.

Igas toas on WC ja duširuum. Loomulikult sisustatakse iga tuba vastavalt määrusele ja kliendi vajadustele, näiteks lähtudes kliendi terviseseisundist – kas tava- või funktsionaalvoodiga.

Vahel on nii, et mõni inimene soovib kaasa võtta oma kummuti või tugitooli, ka see on võimalik, kuid muidugi tuleb arvestada ruumiga.

Teenused

Milliseid teenuseid hooldekodus pakutakse?

Soovime katta ja välja arendada kompleksset teenuste võrgustikku, mis tagaks eakatele pikaajalise hooldamise, ning anda seeläbi võimaluse lähedastele, kes on praegu seotud hooldamisega nii kodus kui ka statsionaarsetes keskustes, naasta tööturule. Peale üld- ja erihoolekandeteenuste koos õendusteenuse ja sellealase konsultatsiooniga plaanime avada päevateenuse ehk nn päevakeskuse ja intervallteenuse osakonna, mis annaks lähedastele võimaluse paigutada tööpäeva ulatuses või lühemaks perioodiks oma lähedane hooldekodusse. Sellesse kategooriasse kuulub ka olulisel määral dementsussündroomi diagnoosiga kliente. Tagame statsionaarses versioonis teatud mahus erihoolekande. Meil on eraldi teenused, mis on suunatud majast väljapoole, kodudesse, seda eelkõige koostöös Harku valla sotsiaalteenistusega, et selgitada välja need kogukonna liikmed, kes on võimelised iseseisvalt kodus elama, aga vajavad teatud määral välist abi. Samuti on meie hooldekodus iga päev või vähemalt viiel päeval nädalas õde. Peale hooldekodus pakutavate teenuste saame pakkuda toitlustamist nii kohale viimisega kui ka päevakeskuses.

Millised on päevased tegevused?

Konkreetsed tegevused kujunevad välja patsientide huvisid ja tervislikku seisundit arvestades juba tegevusjuhendajate ettepanekul. Pärast keskuse avamist ja teenuse käivitumist on kõikidel huvilistel võimalik kasutada päevakeskuse teenust.

Hind

Ja peamine küsimus: mis see kõik maksma hakkab?

Keskmised ühe kuu paketihinnad jäävad alla tuhande euro, kuid iga konkreetse kliendi puhul võib hind muutuda. Hind sõltub tema tervislikust seisundist ja sellest tulenevalt teenuste mahust ning ka soovist, millise standardiga ruume soovitakse. Stardipakett valla poolt suunatavatele patsientidele algab 890 eurost.

Mida klient selle tasu eest saab?

Hinna kujundamisel on arvestatud ööpäevaringset täisteenust: toitlustamine, voodipesu, ruumide koristamine, mähkmed, kõik keskuse üld- ja vaba aja tegevused. Teenuste täielik nimekiri saab olema pikem ja konkreetsem, kuid on eelkõige kujundatud lähtudes klientide soovist ja vastavalt vajadustele. Kuna selliste kompleksteenuste pakkumine ei ole praeguste hooldekeskuste praktikas selles mahus tavapäevane, kujunevad paljud teenused töö käigus.

Aga ravimid?

Paketihinnad ei sisalda retseptiravimeid. Need tulevad hinnale lisaks või toovad need lähedased isikud.

Milliseid teenuseid on veel võimalik hooldekodust saada?

Suuresti selgub lisateenuste loetelu klientide vajadustest, kuid maniküür, pediküür, juuksur, massaaž on võimalik kliendil kindlasti juurde osta.

Kas on võimalik juba järjekorda panna?

Avasime aprillis hooldekodu teenusele eelregistreerimise. Lisainfo ja registreerimisvorm on

kättesaadav Pihlakodu kodulehelt www.pihlakodu.ee.

Personal

Enne klientide saabumist tuleb leida personal, lõppenud on hooldekodu juhi konkurss. Millal hakatakse komplekteerima kogu töötajaskonda?

Hooldekodu juhi konkurss on jõudnud kandidaatide läbirääkimiste faasi. Huvi on suur ja eeldused kompetentse juhi leidmiseks head. Loodame, et juht alustab tööd juba

lähikuudel. Vajame oma meeskonda hooldajaid, kokki, abikokki ja puhastusteenindajaid. Töötajaid hakkame komplekteerima juhi tööle asudes, kuid sooviavaldused on teretulnud.

Millised on nõuded tööle asumiseks? Kuhu pöörduda?

Kõik huvilised, kes on varem mainitud tööd juba teinud või omavad vastavat kvalifikatsiooni, saavad töö sooviavaldused edastada e-posti aadressile ingrid@pihlakodu.ee.

LIINA RÜÜTEL

Kommunikatsioonijuht

 


Hooldekodu rajamine Tabasalusse on olnud kohaliku eakama elanikkonna kauaaegne soov ning kuna selle tarbeks Tallinna ümbruse nn kuldsesse ringi kuuluvad omavalitsused Euroopa Struktuurifondidest toetust ei saa, otsustati kuulutada välja kontsessioonihange hooldekodu rajamiseks ja pidamiseks erasektorile. Valla panus projekti on 0,48 miljonit eurot.

Kolme pakkuja hulgast tunnistati parimaks AS-i Viru Hoolekandeteenused pakkumus. Hanketulemuste tutvustamise ja kinnitamise järel volikogus seati vastavalt hanketingimustele võitja kasuks 50-aastase tähtajaga hoonestusõigus Harku valla omandis olevale Klooga mnt 13 kinnistule, mille pindala on 19 432 m².